Měření tvrdosti

PRESI HZ50-4
Plně automatický a bezhlučný tvrdoměr pro měření tvrdosti PRESI je vybaven dvěma snímači zatížení, které umožňují zatížení od 10 g do 50 kg.

Detail

MACROTECH RMT1
Tvrdoměr MACROTECH RMT1 pokrývá všechny měřítka, aby vyhovoval potřebám kvalitních laboratoří i kontrolám výrobní linky.

Detail

MACROTECH VX7
Tvrdoměr MACROTECH VX7 s automatickou věžičkou nabízí kompletní řešení, které uspokojí potřeby jak kvalitních laboratoří, tak i on-line kontrol.

Detail

MICROTECH MX3
Tvrdoměr MICROTECH MX3 s ruční věžičkou nabízí kompletní řešení, které uspokojí potřeby jak kvalitních laboratoří, tak i on-line kontrol.

Detail

MICROTECH MX7
Tvrdoměr MICROTECH MX7 s automatickou věžičkou nabízí kompletní řešení, které uspokojí potřeby jak kvalitních laboratoří, tak i on-line kontrol.

Detail