Pragolab rozšiřuje portfolio technik

Od listopadu 2016 společnost Pragolab rozšiřuje portfolio technik o průmyslová zařízení pro online sledování kvality polymerových, kovových a papírových pásů. Výrobcem těchto zařízení je náš největší partner – Thermo Fisher Scientific.

Divize Minerals a Materials výrobce Thermo Fisher Scientific je zaměřena na zařízení sloužící ke sledování povrchu, tloušťky různých typů pásů, nebo například množství vlhkosti v papíru. Spektrum měřicích technik a možných aplikací je patrné na Obrázku 1.

Obr. 1: spektrum měřících technik

Obr. 1: spektrum měřících technik

Zařízení je schopné pomoci válcovnám plechu, lakovnám a výrobcům folií v optimalizaci výroby, snížení výrobních nákladů a předcházení problémům ve výrobě. Na základě prováděného měření je průběžně posílána zpětná vazba operátorovi a může tak být částečně zautomatizována výroba. Jak je patrné z Obrázku 1, široké spektrum měřicích technik umožňuje splnit většinu běžných požadavků. Pro více informací prosím kontaktujte Romana Marečka (marecek@pragolab.cz).

Obr. 2: měřící techniky