Pragolab členem prioritniho klubu GC

1. 5. 2014
Každý rok se pravidelně setkávají vrcholní představitelé Thermo Fisher Scientific se svými dealery, letos jsme se setkali v Mnichově v předvečer Analytiky. Během této pracovní konference byly oceněny nejúspěšnější prodejní organizace za prodejní výsledky v roce 2013. Mezi oceněnými, kterým plaketu předal korporátní viceprezident Dan Kelly a prezident pro Evropu Juka Lavi , jsme po čtyřech letech byli i my. Letošní ocenění členstvím ve zlatém klubu je obzvláště prestižní zvláště pro menší prodejní teritoria jakými naše země jsou. Pro vstup do zlatého klubu je zapotřebí prodat v našich podmínkách přístroje za více než 1 milion USD, v našem případě plynové chromatografy. Děkujeme všem loajálním zákazníkům za projevenou důvěru, celému našemu týmu který se stará nejen o prodej, ale i o následnou podporu včetně pořádání tolik oblíbených kurzů. Věříme, že toto ocenění není poslední a že se nám podaří vyniknout i v dalších přístrojových oblastech, kde důvěra Vás našich zákazníků strmě roste.

Ladislav Náměstek, jednatel

pragolab_price.jpg