PEM Fuel Cell Test Stations

O produktu

PEM (Proton Exchange Membrane) Fuel Cell Test Stations jsou stanice pro testování palivových článků.

Testovací stanice PEM nabízejí následující funkce:
  • CE certifikace včetně volitelného ověřování třetí stranou
  • k dispozici se systémem Rapid Response™ (zvlhčování)
  • 'state-of-the-art' software a diagnostika
  • přesné míchání a regulace zvlhčování
  • 24/7 bezobslužný provoz; Hyal™ Automation Language
  • špičková přesnost sledování napětí článků
  • uživatelsky nastavitelné bezpečnostní prvky
  • konfigurace s vysokou teplotou, speciálně pro membránový výzkum PBI - volitelně
  • konfigurace DMFC - volitelně
  • celosvětová podpora