BOD VZPLANUTÍ ABEL-PENSKY

OilLab 65620
Tento kombinovaný systém měří body vzplanutí Abel a Pensky – Martens dle příslušných norem postupem popsaným v samostatných přístrojích.

Detail