Telight Q-Phase

O produktu

Podívejte se na produktová videa s ukázkou jednotlivých aplikací.


Využití     

Holografický mikroskop nalezne využití v mnoha oborech a aplikacích. Díky jeho šetrnosti je vhodný pro sledování kmenových buněk a dalších citlivých vzorků. Jelikož umožňuje Q-Phase pozorování bez fluorescenčního značení, je vhodný pro výzkum cytotoxicity, interakcí host-patogen, a projevů imunitních buněk. Kvantitativní fázové hodnocení Vám pak otevře cestu k úplně novému náhledu na buněčný růst a proliferaci, diferenciaci či hodnocení nekrózy a apoptózy. Jako správný live-cell mikroskop Telight Q-Phase umožňuje práci i v průtokových komůrkách a v řízených enviromentálních podmínkách. Můžete tak Vaše experimenty co nejvíce přiblížit skutečným podmínkám.


Obr%C3%A1zek2.png


Technologie

Řešení Q-Phase je založeno na jedinečné patentované technologii koherentně řízené holografické mikroskopie (CCHC). Tato technologie využívá nekoherentní světelné zdroje (halogenová žárovka nebo LED) zajišťující vysokou kvalitu QPI. Navíc je to jediná technika QPI, která umožňuje zobrazování vzorků v rozptylových médiích (fosfolipidové emulze, extracelulární matrice atd.) 

Obr3.png


Unikátní buněčný kontrast

Kvantitativní fázové zobrazování přímo vizualizuje buněčnou hmotu (tloušťka x index lomu). Žádné obrazové artefakty  jako je halo efekt. 

Viditelné průhledné buňky  - I ty nejtransparentnější buňky a jejich obrysy lze odlišit od pozadí.

Obr%C3%A1zek7.png Obr%C3%A1zek8.png


Podívejte se dovnitř buněk

  • Změny ve vnitřních částech buněk, jako jsou vakuoly jader, a mnoho dalších, lze vidět bez jakéhokoli označení.

Kombinované režimy

K dispozici jsou další zobrazovací možnosti, jako je fluorescence, simulovaný DIC, světlé pole nebo QPI. V jednom experimentu lze kombinovat více dimenzí (časosběrné, multipoziční, vícekanálové experimenty, skenování v ose Z), aby poskytl komplexnější obraz synergickým způsobem. 


Fluorescence  

Holografický mikroskop je rovněž vybaven pokročilou fluorescencí. Umožňuje Vám tak kombinovat výhody holografické mikroskopie a cíleného fluorescenčního značení.  Můžete tak vaše buňky sledovat přesněji, šetrněji a díky nízké úrovni vysvěcování, ještě déle než doposud. 


Automatická segmentace  

Obrázky QPI nabízejí mezi ostatními zobrazovacími technikami bez značení nejvyšší kontrast mezi buňkami a pozadím, což umožňuje nejspolehlivější a nejpřesnější automatizovanou (nebo manuální) segmentaci jednotlivých buněk. I vysoce splývající populace lze spolehlivě segmentovat. K dalšímu upřesnění segmentace mohou být použita data z fluorescenčního snímání. Segmentace založená na QPI je také velmi rychlá, což výrazně zrychluje analýzy velkých datových sad s tisíci snímky. 

Obr4.png


Automatická analýza dat  

Výkonná sada nástrojů pro analýzu Q-Phase zpracovává segmentované obrázky již za běhu experimentu a poskytuje komplexní portfolio nástrojů pro vizualizaci, determinaci subpopulací a zpracování dat na základě mnoha parametrů. Propojuje kvantitativní data s obrázky a jednotlivými buňkami, což činí kontrolu odlehlých hodnot extrémně snadnou a efektivní. Pomocí několika kliknutí máte k dispozici všechna potřebná data, spolu s grafickým znázorněním časových průběhů experimentů. Vše lze samozřejmě exportovat do běžně užívaných formátů pro další statistické zpracování. Důležitým faktorem je rovněž přehledné a intuitivní ovládání. Analyzační SW tak může ovládat skutečně každý člověk.

obr5.jpg


Co je kvantitativní fáze? 

Kvantitativní fázové zobrazování (QPI) je proces detekce fáze světelné vlny v obrazové rovině mikroskopu. Když světelná vlna prochází vzorkem, její vlnoplocha se vzorkem deformuje. To je způsobeno změnou indexu lomu. V oblasti se zvýšeným indexem lomu se rychlost světla sníží, což má za následek zpoždění odpovídající části vlnoplochy ve srovnání s vlnou procházející mimo tento region. Tvar přenášené vlnoplochy vycházející ze vzorku je detekován Q-FÁZÍ a reprezentován jako fázový obraz. QPI může poskytnout informace o morfologii vzorku nebo hustotě suché hmotnosti buněk v pg / µm2. V některých případech může QPI dokonce poskytovat lepší zobrazovací kontrast než jiné kontrastní metody, jako jsou fázový kontrast nebo DIC. V QPI jsou objekty velmi dobře odděleny od pozadí. Objekty jsou světlé, zatímco pozadí je tmavé. To umožňuje velmi rychlou, robustní a přesnou segmentaci buněk a následnou analýzu jejich parametrů.