Telight Q-phase

O produktu

Využití 

 • Holografický mikroskop nalezne využití v mnoha oborech a aplikacích. 
 • Díky jeho šetrnosti je vhodný pro sledování kmenových buněk a dalších citlivých vzorků.
 • Jelikož umožňuje Q-PHASE pozorování bez fluorescenčního značení, je vhodný pro výzkum cytotoxicity, interakcí host-patogen, a projevů imunitních buněk. 
 • Kvantitativní fázové hodnocení Vám pak otevře cestu k úplně novému náhledu na buněčný růst a proliferaci, diferenciaci či hodnocení nekrózy a apoptózy.
 • Jako správný live-cell mikroskop Telight Q-Phase umožňuje práci i v průtokových komůrkách a v řízených enviromentálních podmínkách.
 • Můžete tak Vaše experimenty co nejvíce přiblížit skutečným podmínkám.

Technologie

 • Řešení Q-Phase je založeno na jedinečné patentované technologii koherentně řízené holografické mikroskopie (CCHC).
 • Tato technologie využívá nekoherentní světelné zdroje (halogenová žárovka nebo LED) zajišťující vysokou kvalitu QPI.
 • Navíc je to jediná technika QPI, která umožňuje zobrazování vzorků v rozptylových médiích (fosfolipidové emulze, extracelulární matrice atd.) 

Unikátní buněčný kontrast

 • Kvantitativní fázové zobrazování přímo vizualizuje buněčnou hmotu (tloušťka x index lomu). 

Žádné obrazové artefakty jako je halo efekt. 

Viditelné průhledné buňky - I ty nejtransparentnější buňky a jejich obrysy lze odlišit od pozadí.


Podívejte se dovnitř buněk

 • Změny ve vnitřních částech buněk, jako jsou vakuoly jader, a mnoho dalších, lze vidět bez jakéhokoli označení.Kombinované režimy

 • K dispozici jsou další zobrazovací možnosti, jako je fluorescence, simulovaný DIC, světlé pole nebo QPI.
 • V jednom experimentu lze kombinovat více dimenzí (časosběrné, multipoziční, vícekanálové experimenty, skenování v ose Z), aby poskytl komplexnější obraz synergickým způsobem. 

Fluorescence 

 • Holografický mikroskop je rovněž vybaven pokročilou fluorescencí.
 • Umožňuje Vám tak kombinovat výhody holografické mikroskopie a cíleného fluorescenčního značení. 
 • Můžete tak vaše buňky sledovat přesněji, šetrněji a díky nízké úrovni vysvěcování, ještě déle než doposud. 

Automatická segmentace 

 • Obrázky QPI nabízejí mezi ostatními zobrazovacími technikami bez značení nejvyšší kontrast mezi buňkami a pozadím, což umožňuje nejspolehlivější a nejpřesnější automatizovanou (nebo manuální) segmentaci jednotlivých buněk.
 • I vysoce splývající populace lze spolehlivě segmentovat. 
 • K dalšímu upřesnění segmentace mohou být použita data z fluorescenčního snímání.
 • Segmentace založená na QPI je také velmi rychlá, což výrazně zrychluje analýzy velkých datových sad s tisíci snímky. 

Automatická analýza dat 

 • Výkonná sada nástrojů pro analýzu Q-Phase zpracovává segmentované obrázky již za běhu experimentu a poskytuje komplexní portfolio nástrojů pro vizualizaci, determinaci subpopulací a zpracování dat na základě mnoha parametrů.
 • Propojuje kvantitativní data s obrázky a jednotlivými buňkami, což činí kontrolu odlehlých hodnot extrémně snadnou a efektivní. 
 • Pomocí několika kliknutí máte k dispozici všechna potřebná data, spolu s grafickým znázorněním časových průběhů experimentů.
 • Vše lze samozřejmě exportovat do běžně užívaných formátů pro další statistické zpracování.
 • Důležitým faktorem je rovněž přehledné a intuitivní ovládání. Analyzační SW tak může ovládat skutečně každý člověk.

Co je kvantitativní fáze? 

 • Kvantitativní fázové zobrazování (QPI) je proces detekce fáze světelné vlny v obrazové rovině mikroskopu.
 • Když světelná vlna prochází vzorkem, její vlnoplocha se vzorkem deformuje. To je způsobeno změnou indexu lomu.
 • V oblasti se zvýšeným indexem lomu se rychlost světla sníží, což má za následek zpoždění odpovídající části vlnoplochy ve srovnání s vlnou procházející mimo tento region.
 • Tvar přenášené vlnoplochy vycházející ze vzorku je detekován Q-FÁZÍ a reprezentován jako fázový obraz.
 • QPI může poskytnout informace o morfologii vzorku nebo hustotě suché hmotnosti buněk v pg / µm2.
 • V některých případech může QPI dokonce poskytovat lepší zobrazovací kontrast než jiné kontrastní metody, jako jsou fázový kontrast nebo DIC.
 • V QPI jsou objekty velmi dobře odděleny od pozadí.
 • Objekty jsou světlé, zatímco pozadí je tmavé.
 • To umožňuje velmi rychlou, robustní a přesnou segmentaci buněk a následnou analýzu jejich parametrů.