Leica Cell DIVE

O produktu

Multiplexní imunohistochemie posune Váš výzkum o další krok dál. Přímo před očima se Vám zobrazí distribuce buněk v cílové tkáni přesně dle vašich požadavků. Stačí jen zadat parametry do finální analýzy a k výslednému snímku se přidají úhledně uspořádaná data

uvodnik.jpg

Popis: adenocarcinom pankreatu, biomarkery: Glut1, BCAT, HK2, HTR2B, PKM2, SMA1, 
Vimentin, PCK26, NaK, LDHA, PCAD

„Komplexní řešení “

Leica Cell DIVE není pouze zobrazovací platforma. Jedná se o kompletní řešení, které v sobě ukrývá vše potřebné.


 1. Seznam validovaných protilátek.
  S řešením Leica Cell DIVE získáte více jak 350 validovaných protilátek. Již žádné vyhledávání a nákladné testování. Pouze si ze seznamu zvolíte antigeny, přes které chcete buňky vizualizovat a můžete začít!
  abs.png
 2. Kompletní metodika k přípravě a snímání vzorků
  Nepřekročitelné fyzikální limity fluorescenční mikroskopie vyžadují při multiplexním zobrazování opakované barvení, snímání a vymývání vzorku. Leica Cell DIVE přichází se zavedenou metodikou, která zaručí dokonalé výsledky každému z uživatelů.
  proces%20barevn%C3%AD.jpg
 3. Licence cell DIVE
  S komplexním řešením Leica Cell DIVE získáváte i licenci Cell DIVE. Ta v sobě ukrývá následující základní části 
  - možnost poskytovat tuto metodu jako zpoplatněnou službu třetím stranám 
  - zahrnuje přístup k seznamu validovaných protilátek 
  - akviziční software s aktualizacemi po 1 rok. V případě že nebudete chtít zakoupit další aktualizace, je možné Software používat i nadále avšak bez možností dalších vylepšení a podpory 
  - počáteční zákaznické školení v místě instalace a to až pro 3 účastníky a v rozsahu 4 hodin 
  - aplikační podpora v rozsahu 8 hodin 

 4. Software Cell DIVE
  Při své práci se budete opírat o snímací software, který je proto velmi intuitivní a robustní. 

  Snímací Software obsahuje komplexní protokoly, které sledují všechny podrobnosti o multiplexní studii, které Vás krok za krokem provedou pracovním postupem. 

  Při použití ve spojení s integrovanou čtečkou čárových kódů můžete bez námahy sledovat více vzorků a studií 

  Kvalitní kalibrace je zásadním krokem pro úspěšné multiplexní zobrazování. Komplexní kalibrace a kvalitní zpracování obrazu poskytují bezproblémově sešitá a přesně zarovnaná obrazová data pro robustní analýzu jednotlivých buněk. 

  Proto je na tento krok u procesu Leica cell DIVE kladen zvláštní důraz. Kalibrace musí být vždy naprosto přesná, a přitom uživatelsky přívětivá. 

  Automatizovaný proces kalibrace využívá vlastní kalibrační desku a provádí 8 typů kalibrace.

  - Centrování objektivu 
  - Kalibrace stolku 
  - Obrazová kalibrace 
  - Korekce distorzí 
  - Odečtení hodnot prázdného vzorku 
  - Rovinná korekce 
  - Kalibrace intenzity 
  - Odstranění autofluorescence 

  Tyto kalibrace jsou následně aplikovány na další snímky. A zajišťují výstupy v co nejvyšší kvalitě.
  software.png

 5. Cell DIVE Imager
  Ústřední součástí celého procesu je plně automatický skener Leica Cell DIVE Imager. 
  Tento skener byl zkonstruován především s ohledem na přesnost, citlivost a rychlost. Proto je CD Imager založen a osvědčené platformě sloužící k vosokoobjemovým analýzám. 

  rychle, precizně, bez chyb 

  Cell DIVE Imager zvládne naskenovat kompletní tkáňový řez až v pěti fluorescenčních kanálech najednou .  
  Součástí je i čtečka čárových kódů pro automatické řazení vzorků k cílovým studiím. To značně ulehčuje simultánní snímání více vzorků najednou. 
  Leica cell DIVE Imager je možno doplnit o robota automaticky manipulujícího se skly a celý proces tak plně zautomatizovat. 
  Základní konfigurace obsahuje: 
  - Hardwarový autofokus 
  - Objektivy 2X/ 0.1 NA; 10X/ 0.45 NA; 20X/ 0.7 NA LWD 
  - Kazeta pro dvě skla (určeno k pozorování přes krycí sklo) 
  - Kazeat pro jedno sklo (určeno pro pozorování bez nutnosti použití krycího skla)

  imager.gif


 6. Software HALO

  Celý proces multiplexního zobrazení by nebyl kompletní bez silné analyzační platformy. Proto Leica Cell DIVE v sobě ukrývá zlatý standart multiplexních analýz- Software HALO  
  Software HALO je ideální řešením pro vysokoobjemovou multiplexní analýzu tkání. Jednoduché a intuitivní rozhraní nevyžaduje žádné předešlé znalosti bioinformatiky. Analyzujte Vaše vzorky lehce, rychle a přesně!
  HALO.jpg
Praktické příkladypixel.gif

Example1.jpg
Skvamózní buňky karcinomu jícnu: PanCK, DAPI, NaK, Vimentin

Example2.jpg
Hyperplazie prostaty: PD1, VIM, PanCK_1, CD31, CD8a,  
SMA, PanCK_2, CD4, CD3, DAPI 

Example3.jpg
Adenokarcinom žaludku: PanCK, DAPI, NaK, Vimentin

Example4.jpg
adenokarcinom slinivky: CD3, CD4, CD20, CD45, HLA1, SMA1,  
Vimentin, Cytokeratin, NaK, Collagen, CD31

Example5.jpg
řez myším mozkem: Beta-Tubulin, CNPase, FUS, HUD, IBA1, 
LC3A, MAP2, GFAP, Vimentin, SMA, 
NEUN, SORLA