Ocenění PRODUKT a FIRMA roku 2014

26. 3. 2015
S hrdostí si dovolujeme sdělit, že při příležitosti výstavy PITTCON 2015 byly našemu dodavateli a partnerovi předána ocenění při volbě produktů roku 2014, kde tradičně Thermo Fisher Scientific získává ohodnocení za nejlepší produkty roku (loni za MS Fusion Tribrid). V letošním roce více než 7000 hodnotitelů SelectScience vybralo za chromatografický PRODUKT ROKU náš nejnovější UHPLC VANQUISH. Hodnotitelé ocenili robustnost a zvláště skutečnou možnost pracovat ve velmi vysokých tlacích až do 1500 barů a rovněž i komplexnost nabídky, do které patří nejnovější generace HPLC kolon Accucore Vanquish vyvinutých tak, aby bylo možné využít parametru UHPLC Vanquish pro analýzy o vysokém rozlišení a zároveň vysoké rychlosti a robustnosti. Díky těmto faktům je pak vysoká propustnost vzorků a optimalizované provozní náklady zásadní výhodou jak pro vědecké tak i rutinní užití. Proto po zásluze zvolili Thermo Scientific i FIRMOU ROKU 2014. Budeme potěšeni, pokud o naši novinku projevíte zájem i Vy.

Produkt roku: UHPLC Vanquish