Nový objektiv pro Leica STED!

28. 12. 2016

Vážení přátelé mikroskopie,

rádi bychom Vám představili nový objektiv pro Leica STED. Objektivy pro STED mikroskopii neboli nanoscopii vyžadují vysokou náročnost na optické vlastnosti pro zachycení těch nejmenších detailů. Inženýři v Leica označují řadu objektivů pro STED značkou STED WHITE. Toto označení zajišťuje optimální překrytí excitace a STED PSF v ose Z pro viditelné spektrum. Jako zdroj excitace se poté doporučuje používat bílý laser, který nabízí až 200 vl. délek a v kombinaci s deplečními lasery pro STED 592/660/775 nabízí velkou svobodu v použití různých fluorofórů.

V současnosti nabízíme standartní objektiv STED WHITE olejový objektiv (HC PL APO 100x/1.40 OIL), který slouží především pro fixované preparáty s vysokou numerickou aperturou a dobrým rozlišením.

objektiv pro Leica STED – srovnání

Obr. 1: srovnání objektivů pro STED

Rozšiřujeme nabídku o objektiv STED WHITE Glycerinový objektiv (HC PL APO 93X/1.30 GLYC motCORR), který je komplexnější pro řadu live cells experimentů. Tento objektiv nabízí motorizovaný korekční kroužek, který dokáže nastavit optické čočky a korigovat tak různé tloušťky krycího skla při změně teploty a homogenity vzorku. S tímto objektivem poté lze snímat s těmi nejlepšími optickým vlastnostmi nejenom pro pokojovou teplotu, ale také pro 37 °C.  Obázek znázorňuje srovnání dvou nabízených objektivů a jejich závislost fokusu v um na vlnových délkách viditelného spektra.

Gated STED a možnosti zlepšení rozlišení nejenom pro live cells experimenty! Tato funkce je i s novým objektivem stále k dispozici. Navíc s použitím speciálních hybridních detektorů (HyD) maté možnost výrazně vylepšit poměr signál/šum a získáte neuvěřitelné výsledky již v RAW formátu. Na obr. 2 je zobrazeno porovnání konfokálního obrázku a STED obrázků s novým objektivem a funkcí gating.

Obr. 2: porovnání konfokální obrázku se STED obrázkem

Obr. 2: porovnání konfokální obrázku se STED obrázkem

(Living T cell in suspension. 3D reconstruction of confocal and STED stacks. Maximum projection. Courtesy of Marco Fritsche, Mathias Clausen and Christian Eggeling, MRC Human Immunology Unit, Weatherall Institute of Molecular Medicine, University of Oxford, UK.)

Super-rezoluční mikroskopie neboli nanoskopie v kombinaci s optickou metodou clearingu lokalizuje velmi snadno membránové proteiny v ledvinách.

Pro tyto zobrazovací metody je zásadní speciální příprava vzorků. Při práci s tkáněmi v takovémto rozlišení může hrát velkou roli i autofluorescence pozadí.

  • Optický clearing není pouze technikou určenou k přípravě vzorků pro nanoscopii. Může být také přínosná pro zobrazování v nanoměřítku.
  • Tato metoda drasticky zvyšuje poměr signálu k šumu, což umožňuje pozorování i těch nejjemnějších prvků tkání.
  • Zvýšená transparentnost opticky vyčištěné vzorku umožňuje objemový 3D STED imaging při rozlišení nižším než difrakční limit.

Video zobrazuje možnosti a porovnání standartního objektivu s novým objektivem HC PL APO 93X/1.30 GLYC motCORR a s použitím clearingové metody.

link-pro-stazeni-videa-zde

Link pro sledování a stažení videa  zde.

Video s porovnáním objektivů (Deep nanoscopy 45-65 µm inside cleared adult kidney sample. 20 µm xyz stack confocal/3D STED. Nephrin visualized with STAR 635P. Clearing by modified CLARITY protocol. STED lens: HC PL APO 93X/1.30 GLYC motCORR – STED WHITE. Sample courtesy of David Unnersjö-Jess, KTH, Stockholm, Sweden.)

Pro více informací nás prosím neváhejte kontaktovat na emailu kopecky@pragolab.cz