Nový multikanálový potenciostat s impedanční analýzou od Biologic SAS

26. 3. 2020

Firma Bio-logic SAS (Claix, Francie) rozšiřuje nabídku a konfigurace výkonných multikanálových potenciostatů s možností EIS v rozsahu frekvencí 1 MHz - 10 μHz, o osmikanálový multipotenciostat kompatibilní s rozšiřujícími proudovými a výkonovými boostery pro potenciostaty a multipotenciostaty SP150/VMP/VPM3. Sestavy jsou určené pro kvalifikovaný vývoj a testování výkonových bateriových článků, svazků a jejich řídících jednotek, v rozsahu napětí 1-60 V, s výkonem 1 500 W (s chlazením vzduchem) a až 3 000 W (s vodním chlazením).

Osmikanálový potenciostat VSP-3e

Obr. 1: Osmikanálový potenciostat VSP-3e

Francouzská firma Bio-logic SAS vyvíjí a produkuje rozsáhlý program vědecké, výzkumné a testovací instrumentace, např. potenciostatů/galvanostatů, jedno- i vícekanálových, proudových i výkonových boosterů, testovacích stanic baterií, akumulátorů a superkapacitorů. Aktuálním tématem výzkumu je oblast studia „skladování“ energie a její konverze. Vývoj nových baterií, akumulátorů, superkapacitorů a palivových článků a materiálů pro ně, vyžaduje také novou měřící a testovací techniku. Novým příspěvkem, rozšiřujícím možnosti konfigurace a funkcionality špičkových potenciostatů Biologic SAS, je nový přírůstek, až osmikanálový multipotenciostat založený na technologii SP-150, VSP a VMP3 (viz Obr. 1). 

Multipotenciostat je koncipován do vertikálního, prostorově efektivního šasi s osmi volnými sloty, které mohou být osazeny až osmi zcela nezávislými kanály – deskami potenciostatů/galvanostatů, buď s nebo bez Elektrochemické impedanční analýzy (EIS) v rozsahu 1 MHz - 10 μHz. Maximálním proud 1 A každého kanálu multipotenciostatu (místo 0,4 A u VSP & VMP3) může být rozšířen externími proudovými nebo výkonovými boostry až na hodnotu 800 A, se zachováním všech ostatních funkcionalit programu EC-Lab, včetně EIS, simulace a fitování – Z-Fit. To zajišťuje potřeby testování širokého rozsahu běžných bateriových svazků a palivových článků. Multipotenciostat je řízen z prostředí programu EC-Lab® V11.31 a novějšího s garantovaným neomezeným upgrade a neomezeným počtem instalací pro multiuživatelské využití a off-line zpracování dat.

Koncepce přístroje vyplňující mezeru mezi VSP s pěti kanály a VMP3 s až 16ti kanály, poskytuje uživateli cenově efektivní řešení s maximální flexibilitou, možnost realizovat souběžně i velmi dlouhé experimenty včetně EIS, ale i možnost integrace s dalším příslušenstvím, jako křemenné mikrováhy (QCM), rotační diskovou elektrodou (RDE) i rotační diskovou elektrodu s prstencem (RRDE), spektrometry a další zařízení, díky dedikovaným analogovým a TTL vstupů a výstupů, kterými je vybavená každá deska potenciostatu.

VSP-3e zachovává obě možnosti volitelného připojení k PC, jak USB tak Ethernet, což zajišťuje skutečný multiuživatelský režim a realizaci zcela nezávislých experimentů souběžně na všech kanálech.

Proudový-napěťový booster FlexP 0160, Biologic SAS

Obr. 2: Proudový-napěťový booster FlexP 0160, Biologic SAS

Podrobnosti o multipotenciostatu VSP-3e, o výkonovém testeru akumulátorových svazků, FlexP 0160 a o další vědecké instrumentaci od Biologic SAS naleznete na stránkách výrobce, www.biologic.net . Pro další informace kontaktujte odborné prodejce oficiálního distributora pro Českou a Slovenskou republiku, Pragolab, s.r.o., www.pragolab.cz .