Nový externí proudový a napěťový booster od Biologic SAS

Firma Bio-logic SAS (Claix, Francie) rozšiřuje nabídku a konfigurace externích výkonových potenciostatů a multipotenciostatů pro vysoké proudové zátěže s možností paralelizace až do 120 A, s možností EIS s rozsahem frekvencí 500 kHz - 10 μHz, se zachováním všech ostatních funkcionalit programu EC-Lab, včetně simulace a fitování – Z-Fit.

Francouzská firma Bio-logic SAS systematicky vyvíjí a produkuje rozsáhlý program vědecké, výzkumné a testovací elektrochemické instrumentace, např. potenciostatů/galvanostatů, jedno- i vícekanálových, boosterů, elektrochemických skenovacích systémů, testovacích stanic baterií, akumulátorů a palivových článků. Téměř 30 let existence Biologic SAS umožňuje přinášet na trh pravidelně inovace i zcela nová analytická zařízení a technická řešení. Aktuálním tématem výzkumu je oblast studia „skladování“ energie a její konverze. Vývoj nových baterií, akumulátorů, superkapacitorů a palivových článků a materiálů pro ně, vyžaduje také novou měřící a testovací techniku. Novým příspěvkem, rozšiřujícím možnosti konfigurace a funkcionality špičkových potenciostatů Biologic série založené na technologii VMP-300, tj. SP-200/240, SP-300, VSP-300, je nový proudový a napěťový booster HCV-3048 (viz Obr. 1).

Booster_HCV-3048 

Obr. 1 Booster HCV-3048, Biologic SAS

Booster umožnuje proudové zatížení až ±30 A při 48 V, s možností sdružení – paralelizace, až čtyř jednotek s možností maximálního proudu až ±120 A. HCV-3048 je „plug and play“ modul uvedených potenciostatů, zachovává a využívá přednosti hlavního řídícího programu EC-Lab®, který využívají všechna elektrochemická zařízení Biologic SAS. Booster zachovává možnost použití Elektrochemické impedanční analýzy (EIS) v rozsahu 500 kHz - 10 μHz, se všemi funkcionalitami, které jsou integrované v EC-Lab, včetně pokročilého zpracování dat a analýzy jako jsou „modelování ekvivalentních obvodů a fitování rutinou Z Fit pomocí několika minimalizačních procedur. Booster zachovává i možnost měření s „plovoucím“ vstupem, je tak použitelný i pro měření na uzemněných zařízeních, elektrolyzerech, pokovovacích a leštících provozech. Konturový diagram EIS charakterizující vlastnosti boosteru je na Obr. 2.

 Kont_Diagram_HCV-3048

Obr. 2 EIS konturový diagram zařízení s jedním nebo čtyřmi jednotkami HCV-3048 (délka kabelu 2,5 m)

Software EC-Lab je nepsaným standardem v oblasti elektrochemického SW (je volně ke stažení na stránkách výrobce, Biologic SAS).

Pro další informace o instrumentaci od Biologic SAS, kontaktujte odborné prodejce oficiálního distributora pro Českou a Slovenskou republiku, Pragolab, s.r.o. (www.pragolab.cz).