Digital LightSheet systém Leica TCS SP8 DLS

Přístroj DLS dokáže kombinovat konfokální mikroskop Leica TCS SP8 s lightsheet mikroskopem na jednom přístroji. Technologie SPIM, tedy LightSheet byla řadu let pouze konkurenční záležitost. Vědecké oddělení v Leica-microsystems příšlo s unikátním řešení osvětlení z boku a možnost pozorování především živých organizmů. Na obrázku je zobrazen reálný náhled na prostor pro umístění vzorku.

digital%20lightsheet.jpg            drosophila-eye-rotation.jpg
Obr. 1 Obrázek adaptéru na detekčním objektivu a aplikace Drosophila melanogaster.

Princip je zobrazen na obr. 2 vlevo, kde je zobrazen paprsek, který prochází vzorkem ze strany a je snímán objektivem. Obr. 2 vpravo zobrazuje následnou fototoxicitu vzorků pro klasické konfokální či fluorescenční snímání a také pro SPIM techologii. V řešení od Leica-microsystems je toto nasvícení ze strany řešeno pomocí adaptéru viz obr. 1, které odráží zrcátky světlo na vzorek.


spim%20princip.jpg         drosophila-image-white1.jpg
Obr. 2 SPIM technologie + fototoxicita

Několik unikátních vlastností tohoto systému v bodech:
  • Snižuje fototoxicitu pozorovaných vzorků.
  • Snadné pozorování sCMOS kamerou s velkou rychlostí.
  • Kombinace konfokálního mikroskopu a také LightSheet technologie.
  • Velmi rychlé snímání, možnost snímání srdečního cyklu apod. aplikací.
  • Kombinace s inzertní piezo vložkou do skenovacího stolu.
  • Velmi jednoduché grafické rozhraní pro ovládání a snímání.
  • Snadná příprava vzorků.
  • Online projekce.
  • O data nikdy nepřijdete vše je automaticky ukládáno, můžete se k uloženým datům kdykoliv vrátit.

oko.jpg
Obr. 3 Ukázka software pro analýzu dat.

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat (kopecky@pragolab.cz).

Více informací a materiály ke stažení zde.