Novinky Thermo Fisher Scientific uvedené na ASMS 2022

Společnost Thermo Fisher Scientific představila během 70. konference Americké společnosti pro hmotnostní spektrometrii (ASMS) v Minneapolis Convention Center řadu novinek, které do České republiky a na Slovensko přináší prostřednictvím partnerské organizace Pragolab.

1. AccelerOme automated sample preparation platform

Unikátní platforma zpřístupňuje automatizovanou přípravu proteomických vzorků na bázi transportu kapalin se zabudovaným UV spektrofotometrem s průtočnou celou a dilutorem, uSPE kartriží, termostatovaným inkubátorem a zásobníkem vzorků/reagencií. Softwarová aplikace AccelerOme Experiment Designer umožňuje jednoduše vytvořit postupy pro zpracování až 36 vzorků pro label-free a 32 vzorků pro TMT experimenty s následným exportem parametrů jak do dataakviziční sekvence Xcaliburu, tak i ke zpracování v Proteome Discovereru.

Více informací naleznete zde.

AccelerOme_with_kit_5_2_22.jpg


2. Thermo Scientific µPAC Neo HPLC Column


Díky loňské akvizici belgické společnosti PharmaFluidics získalo Thermo mimořádné portfolio nízko průtokových HPLC kolon se stacionární fází uPAC (Micro Pillar Array) připravované technologií fotolitografického vyleptávání. Jedinečnost uPAC kolon je v definovaném a řízeném uspořádání „částic“ stacionární fáze (v tomto případě pilířků), což vede nejen k menší možné variabilitě mezi kolonami, ale též k menším zpětným tlakům. 

Více informací naleznete zde.

Obr%C3%A1zek2.jpg

Obr%C3%A1zek3.png


3. Spolupráce s TransMIT GmbH Center for Mass Spectrometric Developments

Společnost Thermo Fisher Scientific a TransMIT GmbH Center for Mass Spectrometric Developments oznámili dohodu o společné podpoře využití platformy pro zobrazování pomocí hmotnostní spektrometrie (MSI) - TransMIT kombinuje svou patentovanou skenovací mikrosondu pro laserovou desorpci/ionizaci (SMALDI) MSI a technologii 3D povrchů MSI s výjimečným výkonem vysokého rozlišení orbitrapů. Iontový zdroj AP-SMALDI 5 AF umožňuje mapování prostorové distribuce různých molekul podle jejich molekulových hmotností. Tento přístup lze aplikovat na omické aplikace, jako je metabolomika, lipidomika, proteomika, glykomika a na farmakokinetické studie v různých tkáních.

Více informací naleznete zde.

Obr%C3%A1zek4.png


4. Direct Mass Technology Mode

Významnou inovaci v oblasti hmotnostní spektrometrie velkých biomolekul, klastrů, komplexů a virových částic přináší technologie Direct Mass, která eliminuje nedostatky dekonvolučně rekonstruovaného spektra vícenásobně nabitých iontů. Direct Mass mód umožňuje sledovat nejen m/z iontů na základě frekvence oscilací v orbitální pasti, ale též absolutní hodnotu proudu (čím větší náboj iontu, tím větší generovaný proud na elektrodách), z čehož se dá přímo zjistit hodnota z -náboje. Tento specifický mód dostupný u modelu Q Exactive UHMR přináší navíc až 20-ti násobně vyšší rozlišení oproti standardnímu měření m/z v orbitální pasti s velkým souborem iontů.

Více informací naleznete zde.

Obr%C3%A1zek5.png 

5. Tox Explorer Collection

Oblíbený balíček Tox Explorer Collection byl rozšířen i na řadu LCMS Orbitrap Exploris, což ocení všechny toxikologické laboratoře, které oslnila jak vlastní technologie high-field orbitálních pastí, tak i zabudovaná interní kalibrace, malé rozměry a výběr z mnoha data akvizičních módu dostupných právě u nových Explorisů. Tox Explorer Collection obsahuje standardizovanou LCMS metodu s připravenými přesnými hmotami, MS/MS přechody a retenčními časy, UHPLC kolonu, experimentálně získané knihovny významných látek stejně jako detailní a optimální nastavení LCMS instrumentu.

Více informací naleznete zde.


Obr%C3%A1zek6.png

Obr%C3%A1zek7.png

6. Nová softwarová řešení

Světový lídr v analytické instrumentaci pokračuje jak v mohutné expanzi dedikovaných biofarmaceutických hmotnostně spektrometrických systémů na bázi vysoce oceňované řady orbitrapů Exploris, tak i v masivním vývoji softwarových utilit pro proteomické, metabolomické a lipidomické aplikace. Nové verze Proteome Discoverer 3.0 přichází s nástavbou inteligentního vyhledávacího algoritmu CHIMERYS, Compound Discoverer 3.3 s vylepšeným algoritmem detekce píků a s aktualizací spektrální knihovny mzCloud a Biopharma Finder 5.1 nově nabízí komplexní řešení pro analýzu oligonukleotidů a pokročilé workflow pro charakterizaci bioterapeutik.

Více informací naleznete zde.

Obr%C3%A1zek8.jpg


V případě dotazů kontaktujte Ivanu Eliášovou na eliasova@pragolab.cz.