NOVINKA - Stolní energiově-disperzní RTG spektrometr

Začátkem března na světové výstavě Pittcon v Chicagu společnost Thermo Scientific úspěšně uvedla model stolního energiově-disperzního RTG spektrometru s nejmodernějším detektorem generace SDD. Nový detektor SDD je vybaven tenkým Be okénkem a poskytuje zpracování vysokého počtu impulzů při zachování excelentního rozlišení. Vysoký výkon při analýze prvků jde ruku v ruce napříč periodickou tabulkou - od lehkých až po těžké prvky.

Co přináší nejnovější technologie:

 • Nejmodernější Silicon Drift Detector (SDD)
 • Pokročilá technologie zpracování signálu – Digital Pulse Procesor (DPP)
 • Vysokovýkonnou víceprvkový analýzu
 • Volitelný software – Thermo Scientific TM Uniquant TM software pro analýzu bez standardů

Obr. 2: ARL™ QUANT'X EDXRF Spektrometr

Obr. 1: ARL™ QUANT'X EDXRF Spektrometr

Hlavní rysy:

 • Výjimečně vysoká citlivost pro stopovou analýzu
 • Pokročilé analytické algoritmy pro atypické materiály
 • Kompaktní rozměry a snadná manipulace v případě požadavku analýzy v terénu - snadný transport spektrometru
 • Možnost analýzy vzorku v prostředí: vzduch, vakuum a helium (podle charakteru vzorku)
 • Možnost zvětšení měřícího prostoru pro případ analýzy velkých vzorků, použití kamery, možnost volby kolimátorů...
 • Osvědčený hardware a software v plné výbavě - bez omezení
 • Plná technická, aplikační podpora
 • Odborné zkušenosti napříč stovkami aplikací

Výkonný a zároveň jednoduchý pro používání Thermo Scientific TM WinTrace TM software:

 • Možnost analýzy bez standardů
 • Analýza pomocí fundamentálních parametrů  a analýza empirickými metodami se standardy
 • Měření tloušťky více vrstev a analýza složení
 • Neomezené měření prvků, neomezené použití standardů
 • Jednoduchý přenos výsledků do externího počítače nebo do systému LIMS
 • Více nastavitelných podmínek měření s automatickým provozem

Volitelný UniQuant Advanced pro analýzu bez standardů:

 • UniQuant analyzuje všechny emisní čáry všech možných prvků od fluoru až po uran. Tyto kompletní spektrální profily vzorků umožňují UniQuantu automaticky korigovat všechny možné překrytí a efektů pozadí, které jsou mimořádně složité v případě energiově-disperzních spekter.
 • Provede analýzu všech prvků
 • Unikátní fyzikální vlastnosti každého vzorku, tj. plocha, výška a hmotnost jsou zahrnuty do výpočtu

Výběr aplikací:

 • Forenzní zkoumání a analýza stopových prvků
 • Drahé kameny, drahé kovy, šperky
 • RoHS / WEEE monitoring, analýza toxických prvků v plastu
 • Produkty ropného průmyslu
 • Plasty, polymery
 • Environmentální aplikace
 • Odpadní kaly a použité oleje
 • Výživové doplňky
 • Analýza zemin a environmentální monitoring
 • Monitoring koroze chladicích vodních okruhů
 • Cement, krmiva a alternativní paliva
 • Hutní trochy a důlní rudy
 • Kovy a slitiny
 • Katalyzátory a chemikálie
 • Tenké vrstvy na filtrech
 • Analýza aerosolových částic na filtrech...

Obr. 1: ARL™ QUANT'X EDXRF Spektrometr.

Obr. 2: ARL™ QUANT'X EDXRF Spektrometr

Více se dozvíte zde .

Brožura ke stažení zde .