NOVINKA - Přehled předpisů, průzkumy a trendy v analýze materiálů pro styk s potravinami

Různé materiály, které se dostanou do kontaktu s potravinami se používají v celém výrobním řetězci. Může tak docházet k migrací (přenosu) chemických látek do potravin. Předpisy jsou složité, ale rozmanitost analytických technik poskytuje účinné nástroje pro sledování a kontrolu.

analýza materiálů pro styk s potravinami

Stáhněte si příručky:

  • Informace o celosvětových předpisech týkajících se balení potravin a kontaktních materiálů.
  • Objevte analytické techniky používané pro analýzu balení potravin.
  • Odkaz na peer-reviewed časopisy pro další čtení.

Ke stažení zde .