Nový XPS spektrometr Nexsa – na míle před ostatními!

XPS spektrometr Nexsa™ - revoluční, plně automatizovaný, multitechnický XPS spektrometr, využívajících metodu vysokého energiového rozlišení prvkově a chemicky charakteristického rentgenova záření, tj. spektrometrii vysoce energetických fotonů. Koncepce spektrometru Nexsa je zcela revoluční.

Novým, unikátním XPS spektrometrem Nexsa™ nastavuje Thermo Scientific , revoluční standard XPS (X-Ray Photoelectron Spectroscopy) technologie. Kompaktní, plně automatizovaný, s dokonalým navigačním vzorkovým systémem, ale také mikroanalytický, multitechnický, zachovávající nejvyšší kvalitu měřených dat, s unikátními vlastnostmi pro špičkový základní i aplikovaný výzkum a studium povrchů. XPS spektrometr Nexsa umožňuje volitelně integraci s řadou komplementárních analytických technik a nástrojů, jako ISS, UPS, REELS a zcela revoluční integraci i s Ramanovým spektrometrem. To umožňuje uživatelům realizovat skutečnou korelativní analýzu povrchů řadou povrchově citlivých technik. Nexsa otevírá cestu k novým poznatkům, například v mikroelektronice, studiu ultratenkých filmů, nanetochnologiích a k dalším unikátním aplikacím. Pro hloubkové profilování je k dispozici buď zdroj argonových iontů nebo duální zdroj MAGCIS™ (zdroj iontů nebo klastrů). Nexsa má ambice pronikat i do vysoce kvalifikovaných rutinních centrálních a technologických laboratoří, např. v oblasti metalurgie a funkčních, speciálních kovů, slitin, keramiky, skel apod.

Nový XPS spektrometr NEXSA

Nový XPS spektrometr NEXSA

Nový XPS spektrometr NEXSA

S podporou populárního ovládacího programu Avantage™ s integrovanou XPS Knowledge Base má Nexsa nesporně na to, aby stala skutečným tahounem povrchových analýz v univerzitních, výzkumných i kontrolních laboratořích.

XPS spektrometr Nexsa™ nabízí dosud nevídanou flexibilitu a maximalizuje možnosti materiálového výzkumu. Mimo standardní XPS s možností hloubkového profilování, jako další, jsou možnosti provádění skutečné korelativní analýzy dalšími volitelnými technikami, jako ISS, UPS, REELS a Ramanovou spektrometrií, vše v maximálně automatizovaném, binárně řízeném režimu z prostředí programu Avantage. K dispozici je „tilt“ modul pro úhlově rozlišenou XPS (ARXPS). Tak jako u všech XPS spektrometrů Thermo Scientific, zdrojem rentgenova záření je monochromatizovaný „Al Ka X-ray“ zdroj. Velikost spotu je volitelná uživatelsky již od 10 µm. Detektor se 128 kanály, umožňuje pořizování tzv. „SnapMap 2D“ vizualizací povrchů v reálném čase. Je k dispozici vakuový přenosový modul pro citlivé vzorky nebo možnost integrace rukavicového boxu. Všechny funkce přístroje, včetně programovatelné navigace na vzorcích, jsou plně digitálně řízené z prostředí řídícího a vyhodnocovacího programového balíku Avantage. Součástí SW Avantage je unikátní XPS Knowledge base. 

Těmito rysy, kombinací unikátních hardwarových i softwarových vlastností, XPS spektrometr Nexsa vytváří nový standard XPS spektrometrické instrumentace a má nesporně ambice stát se lídrem XPS spektrometrie.

Přesvědčte se sami a kontaktujte naše odborné prodejce oficiálního distributora pro Českou a Slovenskou republiku, Pragolab, s.r.o.