Nové ICP-MS na bázi TOF detektoru

Švýcarská firma TOFWERK, výrobce „Time of flight - TOF“ hmotnostních detektorů s nejvyšším hmotnostním rozlišením na světě, ve spolupráci se společností Thermo Fisher Scientific, přináší zařízení, které disponuje tím nejlepším ze dvou světů hmotnostních spektrometrů. Jedním světem je hmotnostní spektrometrie s kvadrupólovým (Q-MS) filtrem a druhým světem je detekce na základě měření doby letu (TOF). Zařízení využívá spolehlivou a robustní platformu Thermo Scientific iCAP RQ – vnášecí systém, plazmový ionizační systém, extrakční a iontová optika s bezúdržbovým angulárním deflektorem (viz obrázek). V řeči zkratek lze toto zařízení popsat jako TOF-ICP-MS, nebo jak uvádí výrobce icpTOF.

icp-ms-na-bazi-tof-detektoru

icpTOF spektrometr s detekcí iontů pomocí TOF detektoru, s platformou iCAP RQ, má řadu výhod:

  • umožňuje analýzu všech prvků ve vzorku na základě záznamu úplného hmotnostního spektra vzorku, případně nanočástice či jednoho laserového pulzuumožňuje prvkové mapování i velkého počtu vzorků, spojení, 
  • icp TOF s laserovou ablací (LA),
  • umožňuje realizovat chemické mapování až padesátkrát rychleji v porovnání s konvenčními hmotnostními spektrometry,
  • vysoké hmotnostní rozlišení umožňuje „zapomenout“ na problém řady interferencí, např. na interference 34 S + a 18 O 16 O + nebo rozlišení forem, v nichž se prvek nachází, např. 197 Au + vs. 181 Ta 16 O +,
  • potlačení dalších interferencí umožňuje unikátní technologie Thermo Scientific „Q-cell technology“ - kolizně reakční cela s možností diskriminace lehkých hmot.

Zařízení na český a slovenský trh přináší výhradní distributor, Pragolab s.r.o.