NOVINKA - Kompaktní elektrochemický mikroskop pro studium povrchů a povrchových procesů

Francouzská firma Bio-Logic SAS systematicky vyvíjí a produkuje rozsáhlý program vědecké, výzkumné a testovací elektrochemické instrumentace, např. potenciostatů/galvanostatů, jedno- i vícekanálových boosterů, elektrochemických skenovacích systémů, testovacích stanic baterií, akumulátorů a palivových článků. Téměř 30 let existence Biologic SAS umožňuje přinášet na trh pravidelně inovace i zcela nová analytická zařízení a technická řešení.

Skupinu elektrochemických skenovacích systémů – mikroskopů, nyní rozšiřuje nový přírůstek, kompaktní skenovací mikroskop SECM150 . SECM150 je podobně jako jeho starší sourozenci, M370 a M470 založen na užití mikroprób, kdy obrazový kontrast je funkcí lokální elektrochemické aktivity studovaného povrchu. Při klasickém elektrochemickém měření je vyhodnocována odezva z celého povrchu vzorku bez ohledu na plošné rozložení elektroaktivních center. Skenovací elektrochemické systémy umožňují získat informaci o lokálních elektrochemických vlastnostech a pomocí skenování i informaci o laterálním rozložení těchto vlastností na ploše vzorku, resp. jeho obraz.

Skenovací systém SECM150 umožňuje učinit uživatelům první krok do světa lokální elektrochemie. Je navržen jako mimořádně kompaktní zařízení. Jeho rozměry 190 x 225 x 230 mm (polohovací systém s integrovanou celou), 90 x 235 x 180 mm (kontrolní jednotka) a bipotenciostat integrovaný přímo do kabelu, umožňují i snadné umístění systému do rukavicového boxu.

Obr. 1: Kompaktní skenovací elektrochemický mikroskop SCEM150, Bio-Logic SAS

Obr. 1: Kompaktní skenovací elektrochemický mikroskop SCEM150, Bio-Logic SAS

Skenovací systém SECM150 v porovnání s M470 nebo M370 umožňuje pouze techniku dc-SECM. Tento virtuální nedostatek nahrazují kompaktní rozměry, nízká cena a vynikající technické parametry, zejména rozlišení polohy lepší než 10 nm, rozsah skenování v osách X a Y je 200 μm. Bipotenciostat disponuje proudovým rozlišením 7,8 fA. Dedikovaný SW umožňuje měření v módech:

  • Approach Curve
  • Line Scan
  • Area Scan
K dispozici jsou standardní elektrochemické techniky jako CV, chronoamperometrie, lineární voltametrie, chrono OCP.

SECM150 nalezne využití zejména v oblasti studia sekundárních zdrojů proudu a materiálů pro ně, koroze a povrchové filmy, palivové články a fotokatalýza, biosenzory i v obecné elektrochemii. K SECM150 jsou k dispozici nově vyvinuté kapilární mikropróby nyní až do průměru 1 µm.

Pro další informace o instrumentaci od Bio-Logic SAS, kontaktujte odborné prodejce oficiálního distributora pro Českou a Slovenskou republiku, Pragolab, s.r.o. .