NOVINKA - CD mikrodestičkový analyzátor

Hinds Instruments (Hillsboro, Oregon), světový lídr v oblasti fotoelastických modulátorů (PEMs) a zařízení, které je využívají a Bio-Logic Science Instruments (Seyssinet-Pariset, France), oznámili, že uzavírají exkluzivní marketingovou a obchodní dohodu v souvislosti s novým mikrodestičkovým readerem využívajícím UV-VIS cirkulární dichroizmus, vyvinutým firmou Hinds. Nová, dlouhodobá smlouva kombinuje kvalitu a zkušenosti Hinds v oblasti polarizace a chirálních technologií, systémový přístup a globální pozici v oblasti CD spektroskopie a rychlé kinetiky firmy Bio-Logic Science Instruments.

Společnosti Hinds Instruments a Bio-Logic Science Instruments přinášejí na rychle rostoucí farmaceutický trh zcela novou generaci instrumentace, velkokapacitní systém pro rychlý screening velkého počtu vzorků, využívající čtení cirkulárního dichroismu pro standardní laboratorní mikrodestičky. Jde o první, komerčně dostupné zařízení, které umožňuje realizovat vysokokapacitní screening na základě chirality.

Obr. 1: CD Microplate Reader, Hinds Instruments

Obr. 1: CD Microplate Reader, Hinds Instruments

Zatímco CD spektrometry jsou běžně dostupné již po dlouhou dobu, tak jako jiné spektrometry mohou měřit vždy jen jeden vzorek. CD Microplate Reader umožňuje „přečtení“ enantiometrické složení až 96 vzorků ve standardní 96ti jamkové laboratorní destičce za méně než 2 minuty, při jedné vlnové délce. CD reader eliminuje časově náročné operace spojené s přenosem vzorků z jamky do kyvety, proplachem kyvet a snižuje riziko kontaminací, při práci s konvenčními CD spektrometry. K dispozici je i možnost měření při více vlnových délkách nebo i snímání plných CD spekter v rozsahu vlnových délek 185 nm – 850 nm. Předností jsou rovněž velmi kompaktní rozměry, 54 x 59 x 74 cm.

François Goy, prezident a majitel Bio-Logic Science Instruments, Seyssinet, France říká: „Jsme hrdí, že jsme zkombinovali sílu polarizační a chirální technologie reprezentovanou ve světě firmou Hinds Instruments a naši světovou obchodní síť. Spolupracujeme s velmi silným partnerem pro globální uvedení tohoto produktu na trh. Těšíme se na spolupráci, abychom představili tento vzrušující, nový produkt výzkumným pracovníkům celého světa, kteří potřebují vysoce výkonná měření CD pro chirální léčiva“.

Bio-Logic Science Instruments je světový lídr v oblasti vývoje a výroby a distribuce vědeckých a laboratorních přístrojů a software v oblasti rychlých kinetických metod a aplikací. „Vlajkovou lodí“ je CD spektrometr MOS-500 a mikroobjemový stopped-flow mixér. Produkce Bio-logic také zahrnuje elektrochemickou instrumentaci s EIS, bateriové testery a skenovací elektrochemické mikroskopy. Výhradním distributorem pro Českou a Slovenskou republiku je firma Pragolab s.r.o.

Pro další informace o CD Microplate Reader od Hinds Instruments a o další instrumentaci od Biologic Science Instruments, kontaktujte odborné prodejce oficiálního distributora pro Českou a Slovenskou republiku, Pragolab s.r.o. .