Nová Thermo Scientific Dionex Guardcap H

30.5.2017

Thermo Scientific představuje nová víčka Thermo Scientific TM Dionex TM Guardcap TM H pro usnadnění automatické in-line přípravy vzorků v iontové chromatografii. Víčka obsahují Dionex OnGuard H materiál (H+ katex) integrovaný ve vysokohustotní polyethylenové matrici, který zajistí odstranění kovů alkalických zemin a přechodných kovů, neutralizaci zásad a filtraci částic. Používají se s unikátními Dionex PolyVialkami (PolyVials), u kterých víčko funguje jako jednoduchý píst, přes který se vzorek vytlačuje z vialky. Jsou určeny pro jakékoliv IC systémy s Thermo Scientific Dionex AS-DV autosamplery. Tato sestava vialka/víčko Guardcap H Vám nyní zajistí bezproblémovou přípravu vzorků v iontové chromatografii.

Výhody Dionex Guardcap H

  • Odstraňuje až 1000 mg/l dvojmocných kationtů (např. Ca 2+ nebo přechodných kovů) z 800 µl vzorku
  • Neutralizujte až 500 μl 50 mM NaOH nebo jiné zásady
  • Filtruje více než 80% částic s průměrem větším než 20 μm
  • Zvyšte životnost kolon a supresorů (odstraněním problémových kovů, matricových iontů a částic ze vzorků)
  • Snižuje čas, práci a náklady na přípravu vzorků

PolyVialka Dionex AS-DV Ps víčkem Dionex Guardcap H

Obr. 1: Dionex AS-DV PolyVialka s Dionex Guardcap H víčkem

Příklady využití

  1. Odstranění kontaminací

Obr. 2 znázorňuje použití víček Dionex Guardcap H při stanovení methansulfonátu v matrici s dusičnanem olovnatým. Na indikátoru je vidět výsledek (A) průchodu 1 ml 500 ppm Pb 2+ standardu přes víčko Dionex Guardcap H. Všechny Pb 2+ jsou ze standardu účinně odstraněny.

Víčka Dionex Guardcap H: Odstranění Pb²⁺ iontů

Obr. 2: Odstranění Pb 2+ iontů pomocí víček Dionex Guardcap H

Díky odstranění kationtů, které poškozují anion supresory, nebo těch, které vytvářejí nerozpustné soli v jednotlivých částech systému, je použití víček Guardcap H vhodné také jako ochrana před kontaminací a k prodloužení životnosti kolon a supresorů. Tato metoda je analogická k použití Dionex OnGuard II H kartridží pro odstranění kovů a dalších vícemocných kationtů.

  1. Neutralizace zásad

Obr. 3 zachycuje analýzu vzorku s vysokým pH vstřikovaného na kolonu Dionex IonPac AS17-C (černá) a zlepšení separace pomocí Dionex Guardcap H (modrá). pH vzorku se sníží na pH, které se blíží počátečním podmínkám gradientu, čímž se eliminuje narušení rovnováhy iontové výměny.

Víčka Dionex Guardcap H: zlepšení účinnosti separace

Obr. 3: Zlepšení účinnosti separace díky snížení pH vzorku při použití víček Dionex Guardcap H

Podobně obr. 4 ukazuje narušení baseline způsobené matricí s vysokým pH, která je vstřikována na kolonu Dionex IonPac AS23, a zlepšení pomocí víček Dionex Guardcap H Kapacita víček Guardcap H pro neutralizaci je přibližně 500 μl 50 mM NaOH nebo jiné zásady.

Víčka Dionex Guardcap H: zlepšení separace při stanovení fosfátu a sulfátu

Obr. 4: Zlepšení separace při stanovení fosfátu a sulfátu po neutralizaci 50 mM NaOH matrice za použití víček Dionex Guardcap H

Ke stažení:

Víčka Dionex Guardcap H jsou nyní dostupná zdarma k otestování. Tato nabídka platí do 30. 6. 2017. S žádostí o ně nás neváhejte kontaktovat na eliasova@pragolab.cz, pliskova@pragolab.cz.