Nová spolupráce v oblasti LC-MS

Vážení uživatelé a zájemci o LC-MS instrumentaci Thermo Scientific,
díky Vaší důvěře v přístroje Thermo Scientific a v uživatelskou a servisní podporu, kterou Vám už dlouhá léta poskytuje Thermo Fisher Scientific (Praha), jsme největšími dodavateli LCMS instrumentace na českém trhu. Vzhledem k organizačním změnám ve firmě (odchod kolegy Dr. Póla do jiné oblasti) a ve snaze udržet stejnou kvalitu prodejní, servisní i aplikační podpory, na kterou jste zvyklí, jsme se dohodli na rozšíření spolupráce s firmou Pragolab, dodavatelem chromatografických a hmotově-spektrometrických přístrojů, i pro oblast LCMS instrumentace.
Kompletní prohlášení jednatelů Pragolab s.r.o. a Thermo Fisher Scientific (Praha) s.r.o. najdete zde.


TFS_PGL_coop_LCMS.jpg