Nová řada termických analyzátorů NEXTA® DSC firmy Hitachi High-Tech

25. 1. 2021

Firma Hitachi High-Tech divize termické analýzy uvedla 19. 1. 2021 na trh novou řadu diferenciálních skenovacích kalorimetrů NEXTA DSC pro pokročilý vývoj materiálů a kontrolu jejich kvality.

Špičková technologie RealView® vizualizace analýz

Volitelná jednotka RealView Sample nám dává vizuální informace o vzorku během měření DSC a zachycuje v reálném čase obrazovou analýzu vzorků, která může souviset přímo se signálem DSC. To pomáhá identifikovat změny fyzikálních vlastností a přidané vizuální informace k výstupu DSC ještě více usnadňují interpretaci výsledků, zejména při provádění analýzy poruch materiálů, analýzy nečistot a vyhodnocení atypických výsledků. Kamera s vysokým rozlišením uvnitř systému RealView umožňuje pozorování vzorku při velmi nízkých teplotách až do -50 ° C. Ideální volba použití NEXTA DSC je ve výzkumu, výuce, měření velikosti oblasti defektu a řešení problematických materiálů. Systém RealView zahrnuje analýzu barev (RGB, CMYK a LAB) a obrazový záznam (fotografií) i videa změny vzorků. Výsledky jsou uloženy podle výstupního času a teploty DSC pro následující analýzu a vyhodnocení dat.

Detekuje i ty nejmenší teplotní změny

Vývoj a výroba složitých kompozitních materiálů, kde mají stopové hladiny přísad obrovský vliv na výkon, klade velké nároky na schopnost termické analýzy odkrývat stále nepatrnější změny tepelných vlastností vzorků. Řada NEXTA DSC byla navržena tak, aby poskytovala nejvyšší úroveň výkonu potřebnou pro tepelnou charakteristiku dnešních pokročilých materiálů. Oba modely řady NEXTA DSC těží z jedinečného designu pícky a nově vyvinutých senzorů, které zajišťují prvotřídní citlivost a nepřekonatelnou základní opakovatelnost. Tyto inovace pomáhají detekovat a izolovat nejmenší tepelnou změnu charakteru vzorků, dokonce i pro množství stopové úrovně v komplexních materiálech.

Nově vyvinutý senzor pro pokročilou a spolehlivou analýzu

NEXTA DSC600 těží z nově vyvinutého teplotního senzoru DSC typu, který nabízí nejvyšší citlivost a rozlišení potřebné pro pokročilejší vývoj materiálů a analýzu poruch i čistoty materiálů. Model NEXTA DSC200 také dostal design snímače, který poskytuje vysokou citlivost a stabilitu v rámci efektivních výrobních nákladů (obr. 2 a 3). Oba modely NEXTA DSC (obr. 1) mají novou konfiguraci pícky, která poskytuje základní opakovatelnost +/- 5 µW. To zajišťuje spolehlivou a přesnou detekci materiálů na stopové úrovni a přináší výkon potřebný pro širokou škálu aplikací, včetně výzkumu a vývoje a kontroly kvality jak vstupních materiálů, tak i produktů.

Hitachi_%C4%8Dl%C3%A1nek_obr%C3%A1zek.pn

Obr.%202%20Teplotn%C3%AD%20senzor%20se%2
Obr. 2 - Teplotní senzor se 3 termočlánky pro vyšší citlivost a rozlišení

Obr.%203%20Rovnom%C4%9Brn%C3%A9%20rozlo%
Obr. 3 - Rovnoměrné rozložení toku tepla mezi pozicí referenční a vzorkem

Analýza většího množství vzorků včetně integrovaného zabezpečení

Kromě zaměření na výkon nabízí řada NEXTA DSC mnoho dalších funkcí podporujících hloubkovou termickou analýzu větších objemů vzorků. Možnost automatického vzorkování zahrnuje jedinečný čtyřhranný držák vzorků, který prokazuje vynikající spolehlivost při analýze až 50 vzorků najednou. Byly přidány inovativní bezpečnostní prvky, například automatické víko určené k aktivaci při předem nastavené teplotě s automatickou detekcí vzorků.

Obr.%204%20V%C3%ADce%20termo%C4%8Dl%C3%A
Obr. 4 - Více termočlánků pro zvýšení intenzity signálu 

Systém duálního chlazení šetří čas i náklady

Duální chladicí systém, který je součástí řady NEXTA DSC, zjednodušuje analýzu při teplotách pod 80 °C, čímž eliminuje ruční odpojování elektrického chladicího systému, když je požadováno chlazení kapalným dusíkem, což šetří čas uživatele. Vestavěný hybridní systém umožňuje připojení dvou chladicích systémů současně. Lze zvolit tři chladicí systémy: vzduchové chlazení, elektrické chlazení nebo chlazení kapalným dusíkem. Chlazení vzduchem je ideální pro ty, kteří mají zájem o měření při pokojové teplotě a vyšší. Většina měření využívá elektrické chlazení, které pomáhá snižovat náklady při dosahování teploty pod teplotou okolí. Chlazení kapalným dusíkem lze zvolit pouze v případě potřeby pro konkrétní měření, jako je analýza přechodových jevů v některých pryžích nebo elastomerech.

Nová řada NEXTA DSC byla navržena tak, aby splňovala požadavky laboratoří výzkumu a vývoje i oddělení kontroly kvality při vývoji nových materiálů a zajišťovala kvalitu mnoha materiálů včetně polymerů, chemikálií, keramiky, kovů, potravin, léčiv, petrochemických látek. Kromě zcela nového designu senzoru a pícky byla vylepšena špičková jednotka Real View Sample Observation Unit. Nové zabezpečovací prvky byly vyvinuty a navrženy přímo v reakci na požadavky zákazníků.

NEXTA DSC600 a NEXTA DSC200 jsou Vám nyní k dispozici v nabídce firmy Pragolab s.r.o., která se od letošního roku stala zástupcem HITCHI High-Tech divize termické analýzy v České a Slovenské republice.

Více informací naleznete zde

Hitachi High-Tech Analytical Science