Infračervený spektrometr Nicolet iS50

Thermo Scientific predstavilo nový infračervený spektrometer s Fourierovskou transformáciou Nicolet iS50.

Nicolet iS50 je navrhnutý tak, aby plne využil možnosti najnovších technológií s cieľom splniť požiadavky aj najnáročnejších užívateľov infračervenej spektrometrie. Spektrometer umožňuje kontinuálne meranie v rozsahu 27000 - 20cm -1 a to vďaka možnosti automatickej výmeny deličov lúčov s dobou výmeny kratšou ako 30 sekúnd. Interferometer Vectra-Plus umožňuje systému Nicolet iS50 rozlíšenie až 0,09 cm -1 .

Všetky ostatné komponenty (zdroj žiarenia, detektory, laser, zrkadlá) optickej lavice sú prednastavené výrobcom a v prípade potreby môžu byť vymenené užívateľom.

Nicolet iS50 prináša niekoľko revolučných noviniek:
 • Nový zdroj žiarenia s vysokou stabilitou a predĺženou životnosťou
 • Nový polarizátor žiarenia
 • Možnosť zabudovania až 3 detektorov
 • Automatická výmena deličov lúčov v celom spektrálnom rozsahu s dobou kratšou ako 30 sekúnd
 • Zabudovaná technika pre meranie spektier odrazom-ATR s diamantovým kryštálom a vlastným detektorom pracujúcim v širokom rozsahu, čo umožňuje tzv. 'Dual Sampling' merania t.j. meranie dvoma vzorkovacími technikami v priebehu niekoľkých minút
 • Integrovaný Raman modul s laserom s vlnovou dĺžkou 1064 nm, zabudovanou USB kamerou a mikroskopom
 • Dedikovaný NIR modul s integračnou sférou, SaIR sondou a vlastným InGaAs detektorom
 • Nový modul pre spojenie FTIR spektrometra Nicolet iS50 s novým plynovým chromatografom Trace 1300/1310 vrátane nového programu Omnic Mercury GC
 • Celý systém je budovaný technológiou 'Touch Point Operation' čo umožňuje jednoduchým stlačením príslušného tlačidla prestaviť optiku spektrometra podľa práve požadovaného experimentu, napr. meranie vo vzorkovom priestore, meranie na NIR module, meranie na zabudovanom ATR
 • Systém však naďalej umožňuje použitie všetkých štandardných vzorkovacích nástavcov tak z rady Smart nástavcov Thermo Scientific ako aj od iných výrobcov.
 • Nicolet iS50 je možné spojiť s infračerveným mikroskopom Nicolet Continuum ako aj inými modulmi pre experimentu spojené s moduláciou žiarenia ako napr. PEM modul pre PM-IRRAS experimenty, VCD, VLD, rovnako je možné použiť Nicolet iS50 pre merania pokročilej spektroskopie ako napr. techniky časovo rozlíšenie spektroskopie