Multikanálové křemenné krystalové mikrováhy - QCM/eQCM

Firma Bio-logic SAS (Claix, Francie) rozšiřuje portfolio přístrojů o multikanálové křemenné krystalové mikrováhy (QCM), pro studium povrchů a povrchových procesů jako adsorpce/desorpce, vylučování/rozpouštění povrchových filmů, například také k charakterizaci molekulových interakcí, proteinových konformačních změn apod.

Francouzská firma Bio-logic SAS systematicky vyvíjí a produkuje rozsáhlý program vědecké, výzkumné a testovací elektrochemické instrumentace, např. potenciostatů/galvanostatů, jedno- i vícekanálových, boosterů, elektrochemických skenovacích systémů, testovacích stanic baterií, akumulátorů a palivových článků. Má rovněž i rozsáhlou divizi vývoje a výroby zařízení pro rychlé kinetické metody jako jsou Stopped-Flow, Quench-Flow, mT-Jump, Freeze-Quench, EPR Stopped-Flow, typicky se spektroskopickou, CD a vodivostní detekcí. Téměř 30 let existence Biologic SAS umožňuje přinášet na trh pravidelně inovace i zcela nová analytická zařízení a technická řešení.

Novým příspěvkem je společný produkt spolupráce s firmou Advanced Wave Sensors, kterým jsou Křemenné krystalové mikrováhy AWS A20 (obr. 1)

 eQCM 20AWSensors

Multikanálové křemenné krystalové mikrováhy (QCM/eQCM) AWS A20

Na základě platnosti lineární relace mezi změnou hmotnosti nebo struktury vrstev na povrchu krystalu a změnou frekvence, dle Sauerbreyho rovnice, mikrováhy citlivě reagující na změnu frekvence krystalu v důsledku změn na povrchu krystalu jako adsorpce/desorpce, vylučování/rozpouštění povrchových filmů, v důsledku chemických, biochemických, biologických či elektrochemických procesů. Například také k charakterizaci molekulových interakcí, proteinových konformačních změn apod.

Křemenné mikrováhy A20 mohou být konfigurovány pro sledování procesů ve statickém nebo průtokovém módu, mohou být doplněny jednotkou pro řízení toků roztoků-reagentů v rozsahu dávkování 3 μl - 25 μl, s možností kontroly teploty (Peltiere). Pro studium elektrochemicky iniciovaných či elektrochemicky závislých procesů, mohou být mikrováhy integrované s potenciostaty Biologic (s platformou VMP-300) a sledované přímo v prostředí SW EC-Lab (viz Obr. 2). Mikrováhy mohou osazeny jedním až čtyřmi nezávislými měřícími moduly s rozsahem frekvence 5 MHz - 160 MHz, s rozlišením 1 mHz.

 eQCM_AWSensors_VSP300_2

Multikanálové krystalové mikrováhy A20 s jednotkou řízení toku F20 a multipotenciostatem VSP-300

Multikanálové, precizní, křemenné mikrováhy A20 s jednotkou řízení toku F20, představují špičkové, multifunkční, konfigurovatelné zařízení, umožňující realizovat statické i průtokové experimenty ke sledování povrchových změn a povrchových procesů i elektrochemicky závislých, sběr dat, jejich analýzu a vyhodnocení.

Pro další informace o instrumentaci od Biologic SAS, kontaktujte odborné prodejce oficiálního distributora pro Českou a Slovenskou republiku, Pragolab, s.r.o. (www.pragolab.cz).