LABOREXPO – poděkování a výsledky slosování

Děkujeme všem účastníkům veletrhu Laborexpo 2017, kteří měli zájem navštívit stánek naší společnosti. Věříme, že příjemným zpestřením byla i doprovodná akce „Živá laboratoř„, v rámci které proběhla také soutěž o ceny. Vylosovaní účastníci z této prezentace laboratorních přístrojů jsou:

Mgr. Lucie Šimoníková
Masarykova univerzita
Ústav chemie PřF
lucies@sci.muni.cz

Martina Havelcová
ÚSMH AV ČR
Geochemie
havelcova@irms.cas.cz

, kteří obdrželi v propozicích uvedenou cenu za Pragolab s.r.o. – fitness hodinky.