JTS-150 – Spektrometr Pro Studium Fotosyntézy Od Biologic SAS

26. 3. 2020 

Francouzská firma Bio-logic SAS vyvíjí a produkuje rozsáhlý program vědecké, výzkumné a testovací instrumentace, např. potenciostatů/galvanostatů, jedno- i vícekanálových, boosterů, testovacích stanic baterií, akumulátorů a palivových článků. Má rovněž i rozsáhlou divizi vývoje a výroby zařízení pro rychlé kinetické metody. Téměř 30 let existence umožňuje přinášet na trh pravidelně inovace i zcela nová analytická zařízení a technická řešení. Na základě dlouholetých zkušeností s konstrukcí spektrometrů, detekcí a zpracováním rychlých transientních signálů, v nedávné době firma Biologic SAS realizovala rozsáhlou inovaci jednoho ze svých nejunikátnějších přístrojů, spektrometru Joliotova typu, JTS-100 na nový model, JTS-150.

Spektrometr si zachovává konfiguraci založené na přehledné optické lavici osazené optickou komorou modulů fotodiod referenčního a detekčního kanálu, porty pro detekci a aktinické zdroje, slotem pro interferenční filtr, přípravou pro vzorkové držáky umístěné v optické dráze paprsku spektrometru.

Optická lavice spektrometru JTS-150

Obr. 1: Optická lavice spektrometru JTS-150

Kontrolní jednotkou spektrometru JTS-150 je elektronický modul, který řídí LED zdroje záření, řídí připojené moduly, zajišťuje řízení experimentu, sběr dat a jejich přenos do PC. Kontrolní jednotka je založena na vnitřním Linuxovém jednodeskovém počítači, který řídí všechny procesy a komunikaci s uživatelem, prostřednictvím grafického rozhraní PhotoKine. Uživatelské prostředí je tak prezentováno uživateli jako webová aplikace umožňující uživateli všechny standardní úkony, přípravu experimentu, realizaci měření, ukládání dat a manipulace s nimi, vše prostřednictvím ethernetového připojení ke klientskému PC s libovolným operačním systémem s webovým klientem.

Nejvýznamnější inovace se týká kontrolovaných zdrojů záření. Standardní součástí spektrometru je modul Smart-Lamp, nahrazující všechny dřívější jednoúčelové kity nabízené pro dřívější modely JTS-10 a JTS-100 pro jednotlivé aplikace. Smart-Lamp nabízí uživateli výběr z 8 vlnových délek, 470 nm, 517 nm, 546 nm, 554 nm, 563 nm, 574 nm, 705 nm a 740 nm. Alternativně je možné zvolit zdroj Multi-LED se čtyřmi pozicemi pro volitelné LED pro aplikace, které nejsou pokryty vlnovými délkami zdroje záření Smart-Lamp. Spektrometr umožňuje měření s držákem standardních optických kyvet 10 x 10 mm, k dispozici je držák pevných vzorků, např. listů, s možností vytváření plynné atmosféry, např. N2,CO2. Oba držáky jsou termostatovatelné cca v rozmezí 0-50°C.

Držák pevných vzorků spektrometru jts 150

Obr. 2: Držák pevných vzorků

Spektrometr JTS-150 je klíčové zařízení pro všechny uživatele, kteří se zabývají studiem fotosyntetických procesů rostlin nebo řas, pro rostlinné fyziology zabývající se hledáním a studiem faktorů ovlivňujících fotosyntetické cykly v rostlinách, řasách, kyanobakteriích, ale též i pro produkční zemědělské společnosti, hledající optimalizaci fotosyntetické aktivity plodin. Souhrnně komukoliv, kdo se zajímá o kinetiku rychlých fotokatalytických reakcí.

Firma Biologic SAS v současné době produkuje téměř 50 produktů a více než 100 variant instrumentů. Podrobnosti o spektrometru Joliotova typu naleznete na stránkách výrobce, www.biologic.net . Pro další informace o spektrometru JTS-150 a o další vědecké instrumentaci od Biologic SAS, kontaktujte odborné prodejce oficiálního distributora pro Českou a Slovenskou republiku, Pragolab, s.r.o., www.pragolab.cz