Společnost Amebis dodává inovativní zařízení pro testování stability produktů z oblasti Life Science, kosmetického, potravinářského a elektronického průmyslu. Pro vysoce přesné a flexibilní řešení testování stability jsou použity senzory nejnovějších technologií a také bezdrátový přenos dat.

V souvislosti s ICH Q10 (kontrola kvality ve farmacii) může být jakost produktu neustále vylepšována na základě přístupu k významným datům a to v reálném čase, což usnadňuje použití technologie Amebis.

Systém STAMS (The Amebis Stability Testing & Monitoring System) lze užít pro:

  • studie stabilit malého rozsahu (generace podmínek 0-80°C a 5-95% relativní vlhkosti)
  • záznam podmínek prostředí v existujících inkubátorech a komorách
  • monitorování a mapování podmínek místností
  • sledování podmínek v průběhu přepravy vzorku

Použití Amebis produktů vyžaduje STAMS systém skládající se ze základní stanice a řídícího software Amebis.

Pro měření teploty a vlhkosti daného systému slouží senzor, pro záznam a přenost těchto údajů slouží tzv. logger. Tento logger odesílá data ve zvoleném intervalu do základní stanice připojené k počítači. Data mohou být přenášena pomocí bezdrátové technologie nebo přímým kontaktem se základní stanicí.

Systém lze použít pro zkoušení stability produktů připojením senzoru ke zkušební komoře se vzorkem, kde jsou definovány podmínky teploty a vlhkosti nebo pro mapování prostředí spojením senzoru se stojanem.

U tohoto systému není žádné omezení počtu testů, které mohou být řízeny systémem Amebis. Uživatel si volí příslušenství a spotřební materiál v závislosti na svých požadavcích.