Hielscher - ultrazvukové technológie

Pragolab s.r.o. rozšiřuje portfolio svých produktů. Spolocnost Hielscher Ultrasonics GmbH je významným svetovým výrobcom inovatívnych ultrazvukových zariadení pre laboratórne i priemyselné využitie.

Niekoľko príkladov aplikácie laboratórnych ultrazvukových homogenizátorov:
 • homogenizácia a dispergácia látok
 • rozrušovanie (dezintegrácia) buniek - extrakcia relevantných komponentov alebo ich homogenizácia
 • vytváranie emulzií z ťažko miešateľných kvapalín a vytváranie nano emulzií
 • chemické aplikácie ultrazvuku (sonochémia) - urýchľovanie chemických reakcií a zvýšenie ich výťažnosti, štiepenie vysokomolekulárnych látok...

Laboratórne ultrazvukové homogenizátory nachádzajú uplatnenie:
 • v klinických a základných laboratóriách i v priemyselnom výskume (R&D)
 • pri príprave vzoriek pre kontrolu kvality i pre špeciálne analýzy (meranie veľkosti častíc, HPLC...)
 • pri poloprevádzkovej výrobe špeciálnych produktov (kozmetických prípravkov, emulzií, vakcín, lipozómov...)

Zhrunutie výhod:
 • zariadenia sa vyznačujú robustnou konštrukciou a jednoduchým ovládaním (amplitúda od 20 do 100%, pulz 0 až 100%). Pracujú s autoklávovateľnými, titánovými sonotródami.
 • generátor a prevodník tvoria jeden celok čo robí zariadenia ľahko prenosnými a vhodnými aj pre ručnú manipuláciu a zároveň minimalizuje zdroje porúch vedenia v dôsledku ďalších káblových spojení.
 • zariadenia sú vybavené regulátorom amplitúdy, ktorý udržiava nastavenú hodnotu pri ľubovoľne zvolených procesných podmienkach čo vedie ku konzistentným a reprodukovateľným výsledkom. To je dôležité pre kvalitu produktu a hladký transfer z laboratória do výroby.
 • zariadenia šetria energiu. Účinnosť využitia vloženej elektrickej energie je 80 až 90% v porovnaní s inými homogenizačnými technikami (rotačné mixéry, guľové mlyny, vysokotlakové homog...), ktoré vytvárajú výrazné straty energie v dôsledku trenia.
 • zariadenia sa dodávajú v prenosnom kufríku s možnosťou doplnenia o bohaté príslušenstvo (sonotródy rôznych veľkostí a tvarov doporučené pre požadovaný prac. objem, stojan, protihlukový box, časovač, power meter, PC control...)
 • zariadenia sú dodávané s CE certifikátom, vyrábané v Nemecku spoločnosťou Hielscher Ultrasonics GmbH, ktorá je držiteľom certifikátu ISO 9001:2000.