Firma Thermo Scientific představila nový detektor pro identifikace netěsností GC systémů GLD Pro. Rychle lokalizuje netěsnosti a identifikuje daný plyn. Používáním GLD Pro a odstraněním netěsností docílíte redukce šumu detektoru, stability baseline a redukce spotřeby nosného plynu. Detekce a identifikace plynů rychle a efektivně!

Thermo Scientific GLD Pro Leak Detektor detekuje nepatrné netěsnosti jakéhokoli plynu s tepelnou vodivostí odlišnou od vzduchu. Vzduch vstupující do detektoru pomocí sondy je porovnáván s referenčním vzduchem vstupujícím do detektoru na spodní straně přístroje. Netěsnost je indikována světlem LED diody a zvukovým alarmem.