Formulář spokojenosti zákazníka

Naprosto spokojeni Zcela nespokojeni

Naprosto spokojeni Zcela nespokojeni

Precizně připraven Naprosto nepřipraven

Naprosto spokojeni Zcela nespokojeni

Výborně Nedostatečně
V souladu s ustanovením § 5, odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů poskytuji své osobní údaje (jméno, příjmení, název společnosti a e-mailový kontakt) dobrovolně a uděluji svůj souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely informování se o seminářích a školeních společnosti Pragolab s.r.o., a možné účasti se na nich. Semináře a školení jsou určené na prezentaci a prodej nových produktů společnosti. Souhlas se zpracováním osobních údajů a poskytnutí těchto osobních údajů se uděluje na dobu neurčitou. Souhlas je možné kdykoliv odvolat na základě písemné žádosti.