Fluid Management Systems

FMS_logo.png
Společnost Fluid Management Systems, Inc. byla založena v USA roku 1985 a zaměřuje se na vývoj a výrobu analytických vědeckých nástrojů k provádění extrakce, čištění, frakcionaci a koncentraci vzorků před chemickou analýzou.

Automatizované systémy pro přípravu vzorků společnosti FMS jsou navrženy tak, aby nahrazovali zastaralé a pracné techniky, které brání v růstu produktivity laboratoře. Zaměřují se hlavně na snížení nákladů, zkrácení doby přípravy vzorků, zlepšování kvality a konzistentnosti výsledků tím, že odstraní variabilitu spjatou s metodami přípravy manuální vzorků.

Odkaz na stránky dodavatele: Fluid Management Systems