Evosep One

O produktu

Přístroj Evosep One je standardizovaná platforma pro klinickou proteomiku, která je navržená tak, aby měla vysokou propustnost a robustnost. Toho lze docílit díky Evotips, což jsou jednorázové kolonky/špičky, ve kterých dochází k loadování a offline odsolení vzorku. Autosampler poté vezme špičku a integruje eluci s kapalnou chromatografií. Díky tomu lze redukovat kroky při přípravě a manipulaci se vzorky.

K eluci a tvorbě gradientu dochází při nízkém tlaku, čímž se snižuje opotřebování mechanických součástí přístroje. Jednotlivé špičky lze po každém runu ještě využít pro částečnou eluci, což prodlužuje životnost kolony. Analyticky důležité peptidy jsou efektivně zadrženy a také je snížená cross-kontaminace.

Přístroj Evosep One nabízí pět standardních metod, které lze použít od komplexní proteomické analýzy, přes frakcionační analýzu, až po vysoce výkonnou jednorázovou analýzu. Evosep One je standardizovaným řešením s výbornou reprodukovatelností a to pro „run-to-run“, „column-to-column či „instrument-to-instrument“ metody, čímž může usnadnit práci na individuálních studiích i na různých kolaboracích mezi laboratořemi.

Více informací na: www.evosep.com