DVS Vacuum kompaktný a užívateľsky komfortný systém určený pre štúdium sorpcie vodných, organických pár a plynov (CO2, SO2, H2, Ar, Toluene, Nitrogen, Methane, Water, Cyclohexane, Octane, Ethanol...) na pevných látkach, ktorý sa vyznačuje veľmi rýchlou a presnou kontrolou teploty a vlhkosti. DVS Vacuum umožňuje „statické" aj 'dynamické' merania vďaka integrovanému vákuovému systému. Zariadenie je plne ovládateľné a programovateľné softvérom DVS Advantage s množstvom grafických a vyhodnocovacích funkcií. Zariadenie je možné rozšíriť o meranie merného povrchu (BET), absorpčného tepla, difúznych koeficientov a ďalších parametrov.