Spolupráca s Cleanliness Audits Excellence

Cleanliness Audits Excellence

Soubor aktivit a odborné činnosti Cleanliness Audits Excellence® představuje výkon odborných auditů a posouzení Technické čistoty s využitím licenčního softwaru Soft-TC na úrovni mezinárodně registrovaných činností podle WIPO IR 018034457_01.

Auditorský tým složený z kvalifikovaných odborníků v oblasti Technické čistoty.
Audity čistoty, jako i aplikační metody hodnocení kontaminace prostřednictvím mikroskopie.

Jako lídr v oblasti výkonu Auditů čistoty a rostoucích požadavků ze strany koncových zákazníků, organizujeme odbornou přípravu Auditorů čistoty v souladě s registrovanou platformou Cleanliness Audits Excellence® .

Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat.
https://www.cleanlinessaudit.com/