Elektrochemický software od Biologic SAS - nyní již i pro Windows 10

6.11.2015
Firma Bio-logic SAS (Claix, Francie) oznámila úspěšně dokončenou validaci populárních řídících programů potenciostatů a testerů baterií EC-Lab® a BT-Lab® pro MS Windows® 10 64b. Programy jsou již nyní k dispozici ve verzích EC-Lab® V10.44 and BT-Lab® V1.10.

Francouzská firma Bio-logic SAS systematicky vyvíjí a produkuje rozsáhlý program vědecké, výzkumné a testovací elektrochemické instrumentace, např. potenciostatů/galvanostatů, jedno- i vícekanálových, boosterů, elektrochemických skenovacích systémů, testovacích stanic baterií, akumulátorů a palivových článků. Má rovněž i rozsáhlou divizi vývoje a výroby zařízení pro rychlé kinetické metody jako jsou Stopped-Flow, Quench-Flow, mT-Jump, Freeze-Quench, EPR Stopped-Flow, typicky se spektroskopickou, CD a vodivostní detekcí.

Multikanálový potenciostat VSP-300
Obr. 1 Multikanálový potenciostat VSP-300

Specializace na vývoj, konstrukci a výrobu ultrarychlých spektrometrů, detekci a zpracování rychlých transientních signálů, jak v oblasti optických i elektrochemických zařízení, je spojena s použitím vysoce kvalifikovaných měřících a datových systémů. Na uvedení nového operačního systému Microsoft Windows reaguje Biologic SAS jako jeden z prvních v této oblasti, ohlášením úspěšné validace programů EC-Lab® a BT-Lab® pro 64 bitovou verzi MS Windows 10®, řídící SW pro potenciostaty/galvanostaty, proudové boostery, load-boxy a zařízení na testování baterií, akumulátorů a superkapacitorů. Na rozdíl od většiny konkurentů lze elektrochemická zařízení od Biologic SAS k PC připojit jak přes Ethernetové rozhraní, tak i přes USB. 

Zástupce firmy Biologic SAS uvádí:
Při uvedení nové verze operačního systému Windows® hlavní test je test kompatibility USB ovládačů. Naproti tomu Ethernet je integrován přímo v OS, což je výhoda Ethernetu proti USB. Nicméně nyní i instalace USB ovladačů je zcela transparentní. Nyní se již při instalaci neobjeví varovné hlášení, jak tomu bylo v případě předchozího OS. Není nutné instalovat ovladač manuálně z adresáře USB ovladačů programu EC-Lab. Instalátor EC-Lab provede tuto operaci automaticky a korektně.

Software EC-Lab® umožňuje plné řízení všech funkcí zařízení, akvizici dat, jejich zpracování a prezentaci s použitím cca 70 předdefinovanými technikami. U zařízení vybavených Elektrochemickou impedanční spektroskopií (od 10 µHz až do 7 MHz) je k dispozici cca 150 předdefinovaných náhradních obvodů, simulace impedance pro vlastní náhradní obvody, konstruovatelné z 13 základních elementů a fitování experimentálních a vypočtených dat s použitím dvou volitelných minimalizačních algoritmů. Je k dispozici i metoda „fast Fourier-based Multi-Sine“ významně urychlující impedanční měření. 
Software EC-Lab je nepsaným standardem v oblasti elektrochemického SW. 
Je volně ke stažení na stránkách výrobce, Biologic SAS.