Bayer Pharma AG automatizovala proces detekce cílových molekul

Servisní laboratoř hmotnostní spektrometrie společnosti Bayer Pharma AG v německém Wuppertalu nahradila stávající HPLC-UV/MS vybavení za dvě identické sestavy Ultimate 3000 RSLC (UHPLC, Thermo Scientific) s Exactive Plus (hr-MS, technologie Orbitrap , Thermo Scientific) a automatizovanou softwarovou platformou na bázi Chromeleonu pro snazší, rychlejší a automatickou proceduru detekce cílových molekul v reakčních směsích vývojových vzorků.

Klíčová kritéria v rozhodování implementace automatizovaného systému tohoto typu:

  1. chromatografický data-systém s pokročilými funkcemi v řízení aparatur, vyhodnocení dat a hlavně snadné reportování výsledků s maximální informační nosností
  2. excelentní rozlišení a stabilita hr-MS části spolu s rychlým přepínáním pozitivní a negativní ionizace v jedné analýze

sestava Ultimate 3000 RSLC

Nová automatizovaná laboratoř Bayer Pharma AG v německém Wuppertalu vybavená systémy Thermo Fisher Scientific.

Čas zádrže vzorku v nové automatizované laboratoři (od příchodu vzorku po uložení reportu na síťový disk) se zkrátila na neuvěřitelných 15 min a úspěšnost odhalení cílové molekuly v reakční směsi dosáhla úrovně 90%.

Více o implementaci naleznete zde , pro další informace nás prosím neváhejte kontaktovat na: placek@pragolab.cz .