Analýza oligonukleotidů a dsDNA/RNA fragmentů na nové DNAPac RP

21. 11. 2016

Thermo Fisher Scientific opět rozšiřuje svou řadu BioLC kolon a v nedávné době tak byla představena nová Thermo Scientific™ DNAPac™ RP, stabilní kolona pro analýzy oligonukleotidů a dsDNA/RNA fragmentů na kapalinové chromatografii s reverzní fází (RP) v kombinaci s UV nebo MS detekcí.

Díky unikátní struktuře vykazuje tato kolona excelentní separační schopnosti u analýz dlouhých oligonukleotidů a velkých dsDNA fragmentů do 10k párů bází.

Analýza oligonukleotidů a dsDNA/RNA fragmentů   Analýza oligonukleotidů a dsDNA/RNA fragmentů

Ačkoliv můžeme při analýzách nukleových kyselin na iontově výměnné (AEX) LC přidat krok odsolení, vysoká koncentrace solí v mobilní fázi nedovoluje přímé spojení s MS detekcí. Iontově párová chromatografie na reverzní fázi a její mobilní fáze kompatibilní s MS jsou, a poskytnou tak v tomto spojení přesná data pro pozitivní identifikaci oligonukleotidů nebo např. nečistot, které mohou být problematické u kritických aplikací.

DNAPac RP navíc obsahuje 4µm sférické polymerní částice. Fáze je vysoce stabilní i v extrémních hodnotách pH (0-14), při teplotách 5 °C – 100 °C a kompatibilní s MS mobilními fázemi a iontově párovými činidly, jako jsou triethylamin (TEA) nebo hexylamin (HA). Kolona poskytuje vysoké rozlišení při analýzách oligonukleotidů a může být použita s HPLC i UHPLC instrumentací. A díky větší velikost pórů vykazuje vynikající výsledky při separacích dlouhých dvouvláknových nukleových kyselin (do 10k párů bází).

  • Separace oligonukleotidů a dsDNA/RNA fragmentů
  • Vysoké rozlišení, vysoká průchodnost vzorků
  • MS kompatibilita
  • Vysoká reprodukovatelnost
  • Stabilní v rozmezí pH 0-14 a do 100 °C

DNAPac RP byla navržena pro analýzy krátkých i dlouhých oligonukleotidů, ale excelentní rozlišení pak poskytuje u separací velkých dsDNA/RNA fragmentů iontově párovou chromatografií na reverzní fázi. Může být použita i při vysokém pH mobilní fáze a při vysokých teplotách, které často poskytují alternativní selektivitu a lepší rozlišení u složitých vzorků.

Řada kolon pro stanovení čistoty, rychlý screening a přečištění oligonukleotidů tak byla po iontově výměnných AEX kolonách DNAPac™ PA200 a  DNASwift™ SAX-1 doplněna o kolonu s reverzní fází. Zařadily se do početné rodiny BioLC kolon Thermo Scientific pokrývající obrovskou škálu aplikací.

Přehled BioLC kolon Thermo Scientific

Obr. 1: Přehled BioLC kolon Thermo Scientific

Přehled BioLC kolon naleznete také zde.

Ke stažení:

Brožury
Aplikace


S žádostí o další informace či cenovou nabídku nás neváhejte kontaktovat na eliasova@pragolab.cz .