Krystalizace leteckého petroleje (Freezing point)

NewLab 410
Přístrojem se měří krystalizace leteckého petroleje a leteckého benzínu, tuhnutí chladicích a brzdových kapalin a solidifikace benzenu a organických chemikálií.

Detail

NewLab 410 ST (zkrácená verze)
Přístrojem se měří krystalizace leteckého petroleje a leteckého benzínu, tuhnutí chladicích a brzdových kapalin a solidifikace benzenu a organických chemikálií.

Detail

NewLab X
Přístrojem se měří krystalizace leteckého petroleje a leteckého benzínu, tuhnutí chladicích a brzdových kapalin a solidifikace benzenu a organických chemikálií.

Detail