NewLab 300

O produktu

Dle norem ASTM D97 - ASTM D5853 - ASTM D5950, IP 15 - IP 441, ISO 3016

Měřicí systém
  • Dvě detekční sondy PT100 umístěné na povrchu vzorku
  • Mechanické rameno zajišťující náklon zkumavky do vodorovné polohy
Technické parametry
  • Interní chlazení
  • Rozsah měření: -80°C až 80°C
  • Rozlišení: 0.01 °C
  • Přesnost: ± 0.1 °C
  • Opakovatelnost/reprodukovatelnost podle příslušných norem nebo lepší

Systém je řízen softwarem LabLink, který umožňuje řídit až 6 různých nezávislých měření všech typů současně.