Aktuální poznatky ze světa single-cell proteomiky

Single%20cell%20web_Obr.png

Single-cell proteomika je jednou z nejpopulárnějších a nejrychleji se rozvíjejících aplikací dnešní doby. Pouze schopnost vnímat diverzitu na buněčné úrovni pomáhá vědcům pochopit plnou komplexitu organismu.

Cesta k single-cell analýzám však nebyla a není jednoduchá a vyžaduje nejen minimalizaci aktuálních metod, ale především vývoj zcela nových.

Efektivní a účinné metody sortingu buněk společně s revoluční technologií orbitální pasti a iontové mobility od společnosti Thermo Fisher Scientific umožňuje na trhu zcela jedinečné spojení.

Níže Vám proto přinášíme několik aktuálních informačních zdrojů ve formě aplikačních nót, webinářů a vědeckých článků.

Veškeré zdroje naleznete také na našem aplikačním portálu v sekci Organická analýza a separační techniky.

White paper:

Aplikační nóty: 

Webináře:

Vědecké články:


Příjemné čtení Vám přeje tým Pragolab s.r.o.