Spektrometr ICP-OES - iCAP 7200

O produktu

ICP spektrometr iCAP 7200 je výkonný simultánní spektrometr založený na společné základní technologii ICP-OES série 7000. Spektrometr je jednoduchou alternativou AAS a techniky mikrovlnné plazmy. Spektrometr poskytuje investičně i provozně efektivní možnost multiprvkové analýzy v laboratořích s relativně nižším průchodem vzorků s nízkými limity detekce, s radiálním sledováním plazmy, ale i v Duálním provedením, s výhodnou kombinací radiálního i axiálního sledování plazmy.

Spektrometr je softvérově řízen inteligentní datovou programovou platformou (ISDS) Qtegra. Jsou k dispozici autosamplery, generátor studených par alternativní zaváděcí systémy.

Spektrometr iCAP 7200 disponuje:

  • spektrálním rozsahem 166 nm – 847 nm, což umožňuje i stanovení Al, S, Si na nejintenzivnějších čarách,
  • unikátním konceptem Echelle optického systému který zajišťuje nekompromisní stabilitu a rozlišení spektra.
  • dosud nepřekonaným polovodičovým plošným CID detektorem (čtvrté generace) s nedestruktivním čtením signálu, umožňující současné stanovení libovolného množství prvků,
  • velmi kompaktními rozměry (hmotnost 85,5kg), nízkými nároky na spotřebu argonu a elektrické energie, vysokou stabilitou optiky nevyžadující kalibraci vlnových délek,
  • vysokou rychlostí simultánních analýz,
  • novou softvérovou platformou Qtegra, je použitá i u nového ICP-MS iCAP Q, pro měření, zpracování a reportování dat.