PLE

O produktu

PLE- pressurized liquid extraction; pevný vzorek je pod tlakem a za horka extrahován rozpouštědlem a následně automaticky zakoncentrován, případně automatický přečištěn (viz PowerPrepTM CLEAN) a zakoncentrováním na definovaný objem (PowerVapTM). Do systému vstupuje pevné látka a jako výstup lze chápat vialku s přečištěným a zahuštěným extraktem.