DIPA 2000

O produktu

DIPA 2000 je nový modulární analyzátor částic, který svým uživatelům nabízí dvě komplementární měřící techniky. Kombinace laseru a video kanálu umožňuje elegantním způsobem vyhodnotit velikost a morfologii analyzovaných částic. Rychlá a přesná měření vychází z principu LOT (Laser Obscuration Time), kdy jsou částice skenovány rotujícím laserovým paprskem He-Ne o konstantní rychlostí 200 Hz.

Během jednoho měření takto dochází až k milionům interakcí, které jsou charakteristické časovou prodlevou laserového paprsku dopadajícího na detektor. Jelikož je průběžně zaznamenáván počet interakcí, lze stanovit i koncentraci částic v analyzovaném vzorku. Metoda LOT je, na rozdíl od jiných technik, zcela nezávislá na optických vlastnostech zkoumané látky. Systém DIPA 2000 totiž ze získaných pulzních profilů dokáže rozpoznat opakní i transparentní částice. Velikost částic je měřena v rozsahu 0,1 - 3600 µm, koncentraci lze stanovit až do 109 částic na 1 cm3. Měřící systém nevyžaduje kalibraci, což výrazně urychluje analýzu, která u zředěných vzorků trvá přibližně 30 sekund.

Detekce a vyhodnocení tvaru částic jsou založena na dynamické analýze obrazu. Precizní synchronizace video mikroskopu a vysokofrekvenčního stroboskopu zajišťuje plynulé snímkování v reálném čase a to dokonce i při velmi rychlém pohybu skenovaných částic. Software rovněž umožňuje identifikovat aglomeráty nebo nečistoty ve vzorku. K hloubkovému rozboru struktury a tvaru částic existuje široká paleta doplňkových nástrojů, které dokážou detailněji zpracovat a vyhodnotit zdrojové snímky.

DIPA 2000 zaujme především svým rozsahem aplikací, o čemž svědčí poměrně velké množství měřících cel a příslušenství. Pomocí tohoto zařízení lze analyzovat vodné suspenze, sypké materiály, vlákna, polymery, popílky, emulze, aerosoly, produkty z oblasti life science atd.