On-line purifikační systém vody pro iontové chromatografy Thermo-Dionex

Novinka IC Pure Water Purification System společnosti Thermo Scientific posouvá výkonnosti a užitné vlastnosti všech Dionex iontových chromatografů na vyšší úroveň díky kontinuální produkci ultra-čisté vody (18,2 MΩ.cm) používané v drtivé většině IC analýz (anorganických aniontů a kationtů, organických kyselin, sacharidů či aminů). Pojďme se blíže podívat na vlastnosti tohoto systému.

Obr. 1: IC Pure Water Purification System společnosti Thermo Scientific

Obr. 1: IC Pure Water Purification System společnosti Thermo Scientific

Ultra-čistá voda je systémem generována (kvalitu je možné sledovat na displeji ve formě hodnot TOC a vodivosti) pomocí reverzní osmózy, iontoměničových náplní, ultrafiltrace a UV záření přímo z pitné vody napojené na řad. Odstraněním anorganických iontů, organických látek a mikroorganismů, nerozpuštěných látek a případných koloidů se významně zvyšuje citlivost a rozlišení separace nejen stopové a ultrastopové analýzy. Voda vstupující do purifikační jednotky se může buď ručně doplňovat (interní 5-litrový nebo externí 20-litrový zásobník), případně napojit na kontinuální zdroj pitné vody a aparatura pak může fungovat nepřetržitě. Upravenou vodu je možné odebírat pomocí dvou on-line připojení na iontový chromatograf (jeden pro tvorbu mobilní fáze s eluent generátorem a druhý pro regeneraci elektrolytického supresoru), tak i manuálně díky přítomnosti otočného ventilu.

Jednotka IC Pure Water Purification System je kompatibilní s celou produktovou řadu iontových chromatografů Thermo-Dionex a jistě přispěje ke zvýšení uživatelského komfortu a produktivity. Kontaktujte nás v případě dotazů, nebo se podrobněji seznamte s vlastnostmi tohoto zařízení v uvedených materiálech.

Obr. 2: On-line napojení IC Pure Water Purification systému na iontový chromatograf ICS-5000+.

Obr. 2: On-line napojení IC Pure Water Purification systému na iontový chromatograf ICS-5000+.