UPT Uniaxial Powder Tester

O produktu

Nový stolní přístroj pro velmi jednoduché a rychlé měření s vysokou citlivostí pro cenově příznivou charakterizaci práškových materiálů. UPT umožňuje opakovatelná a spolehlivá testování prášků jako alternativu k tradičním technikám.

Unaxiální testování spočívá nejprve ve vytvoření kompaktního válce ve skleněné objímce z měřeného materiálu. Objímka se následně odstraní a vzorek je namáhán vertikální silou až do jeho rozpadnutí. Výsledkem je síla potřebná k rozlomení válce (uUYS - uniaxial Unconfined Yield Strenght). Touto technikou lze spolehlivě hodnotit tekutost prášků FF (flow function).

UPT je vyráběn ve dvou verzích: manuální a pokročilé. Obě tyto verze poskytují stejné parametry s vysokou opakovatelností a pokročilá verze má navíc výhodu zvýšené automatizace měření a tím omezení vlivu lidského faktoru.

Aplikace UPT Uniaxial Powder Tester

 • plnění
 • lisování tablet
 • tok násypkou
 • mokrá granulace
 • míchání
 • suché práškové inhalátory
 • transport

Použití

 • farmacie
 • potraviny
 • keramika
 • detergenty
 • keramika
 • plasty
 • stavební materiály
 • chemický průmysl