TSQ Endura

O produktu

Výkonný hmotnostní spektrometr TSQ Endura s trojitým kvadrupólem QqQ určený pro každodenní rutinní provoz s excelentní opakovatelností a velmi nízkými detekčními limity. Nová generace iontových zdrojů MAX NG, nelineární prefiltr, hyperbolické kvadrupólové tyče a zakřivená kolizní cela vytváří neodolatelný spektrometr k využití v environmentálních a potravinářských laboratořích či pro forenzní a toxikologické aplikace.