Acclaim

O produktu

Acclaim jsou kolony z vysoce čistého porézního sférického silikagelu, které nabízejí vysokou účinnost, symetrické píky a selektivitu. Velikost částic 2,2 µm, 3 µm a 5 µm. 

Řada Acclaim nabízí
  • kolony s reverzní fází (Acclaim 120 C18, Acclaim 120 C8, Acclaim Phenyl-1, Acclaim C30, Acclaim PolarAdvantage, Acclaim PolarAdvantage II)
  • Acclaim SEC (Size-exclusion) kolony
  • HILIC kolony (Acclaim HILIC-10)
  • vícemodální kolony (Acclaim Trinity P1 a P2,  Acclaim Mixed-Mode HILIC-1, Acclaim Mixed-Mode WAX-1, Acclaim Mixed-Mode WCX-1)