LC a IC spotřební materiál

Širokou skupinou produktů je spotřební materiál pro kapalinovou a iontovou chromatografii: konektory, smyčky na vzorky, spojovací díly, spojovací kapiláry, řezačky kapilár, ventily a smyčky Rheodyne, ventily Valco, různé druhy stříkaček, termostaty na kolony, degaséry, generátory eluentů, standardy, reagencie a další pro iontovou chromatografii Dionex.