Sestava chromatografie UltiMate 3000 - XRS

O produktu

Sestava vysokoúčinné kapalinové chromatografie s tlaky až 1250 bar s průtoky až do 2 ml/min s extrémně malým mrtvým objemem. Ideální řešení pro LC-MS aplikace a laboratoře s velkým množstvím zpracovávaných vzorků. Možnost UV detekce bez disperze (45 nl UV cela, optická dráha 10 mm).

ČERPADLO
  • LPG-3400XRS; kvartérní low pressure gradient, 0,001-2 ml/min, 1250 bar
AUTOSAMPLER
  • WPS-3000XRS; termostatovaný analytický autosampler pro XRS aplikace, 0,001-100 ul nástřik, kapacita 120 vialek 2 ml (možnost vialek objemu 0,3-10 ml, Eppendorf vialek a mikrotitračních destiček)
TERMOSTAT KOLON
  • TCC-3000RS; termostat kolon, možnost umístění až 12 kolon a přepínacích ventilů, rozsah 5 °C – 110 °C
DETEKTOR
  • VWD-3400RS, UV-VIS detektor, sběr dat 200 Hz, 190-900 nm
  • MWD-3000RS, UV-VIS detektor s 8 simultánními kanály, sběr dat 200 Hz
  • DAD-3000RS, sběr dat 200 Hz, 190-800 nm
  • FLD-3400RS, fluorescenční detektor, rychlost sběr dat 200 Hz
  • RefractoMax 521, RI detektor
  • Elektrochemické a CAD (Corona) detektory
  • Hmotnostní spektrometry (lineární iontová past, kvadrupól, trojitý kvadrupól, Orbitrap, hybridní MS)

Více na www.dionex.com