TPDRO 1100

O produktu

TPDRO 1100 s detektorem TCD se jako kompaktní přístroj používá k nejběžnějšímu měření a charakterizaci katalyzátorů jako TPD, TPR, TPO a pulzní chemisorpci stejně jako k jednobodovému stanovení BET. TPDRO využívá k analýze vzorků současně dvou oddělených a nezávislých portů (pecí) při teplotách od 25 do 1100 °C, s chlazením od -80 °C. Umožňuje připojit sekundární analytický nástroj (GC, MS).